Anasayfa » Aktüel » Ana Hedef Kârlılığı Artırmak

Ana Hedef Kârlılığı Artırmak

Burada aslında vurgulanan nokta dijital baskının üretkenliğinin artması ile pazarın azalan tiraj taleplerinin örtüşmesi ile bir KÂR yolu oluşturduğunu belirtmektir. İster ticari basım isterse etiket isterse ambalaj baskıları olsun, modelini kârlı bir hale getirmeyen her firma kendini ileriye taşıyamayacaktır.

Turgut Karcı, İş Geliştirme Müdürü, Elektroser Ltd Şti.

Dört ve üzeri çok renkli ofset makineler ile baskı öncesi kısmın dijitalleşerek endüstrimize girmesi ile birlikte iş süreçleri kısaldı ve süreçler daha kolaylaştı. Günlük iş üretme kapasiteleri ve kalitesi arttı. Hata payları azaldı. İş akışları daha düzenli hale geldi. Elbette bunlara ek olarak baskı sonrası kısımda da her geçen gün bir yenilik oldu, üretim her geçen gün daha mükemmel bir hal aldı.

Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası yatırımlar 2008 küresel kriz yılına kadar hızlıca ilerledi. Bu esnada dijital baskı üretim sistemleri de kendilerini ilerletme fırsatı buldular.

2008 yılından sonra tüm dünyadaki sıfır makine yatırımı nispeten yavaşladı. Gelişmiş ülkelerden de az gelişmiş ülkelere doğru ikinci el yatırımların kaydığını gördük. Bunun nedeni elbette arzın talebe fazla gelmesiydi. Hem toplam talepte bir düşüş olmakta hem de arz fazlası oluşmaktaydı.

Dijital sistemlerin gelişmesi ve kalite ve kapasitelerini artırmaları ile birlikte kısa tirajlı işlerin hem maliyet hem de kolaylık yönüyle bu yatırımlarda üretildiğini gördük.

2016 fuarın ve sonrasında hepimiz gerçek dijital baskının ihtiyaca yönelik olarak çeşitli formlarda karşımıza çıktığını gördük. Üreticiler pazardaki ihtiyacı anlayarak makinelerin yeteneklerini geliştirdiler. Makinelerin kullanımının ve çalışma sistemlerinin kolaylaşması ile temel maliyetlerinin düşmesinin yanı sıra, konvansiyonel ofset üretime göre çok daha fazla iş çeşit sayısının üretilebilmesi birim maliyetleri düşürmektedir. Elbette bu durum genel olarak dijital üretimin bir avantajı olarak karşımıza çıkmaktadır ve dolayısıyla pazarın ihtiyaç trendleri ile örtüşmesi sebebiyle dijital baskı üretim sistemlerinin 2016 drupa sonrası çok daha fazla ön plana çıktığını söylememiz yerinde olur.

Ancak hala bu alandaki yatırımların belli kısıtlamalardan kurtulamadığını gözlemlemekteyiz. Dijital baskı sistemlerinin özellikle orta tirajlı işlerde üretim yapamayıp sadece kısa tirajlardaki üretimi gerçekleştirebilmesi en büyük sorun olarak görülmektedir.

Kalite ile ilgili beklentinin büyük ölçüde karşılanmasına rağmen üretim miktarlarının kısıtlı olması, üreticilerin makine yatırımında kısıtlanmalarına ve ancak düşük tirajlı iş adetlerinin artmasıyla gerçekleşmesine sebep olmaktadır.

Kuru ya da sıvı toner sistemlerin kalite seviyesi belirli bir yüksek seviyededir ve piyasada kabul görür. Yapısal donanımları farklılık gösterse de işe uygun bir tonerli sistem mevcuttur ve hepsinin kendine has üretim kapasiteleri ve karlılıkları bulunur. İşin temelinde bir sistemin toner olması, toner maliyetinin yanında diğer sarf parça malzemelerinin olmasını gerektirir. Bu aşamada da click-kopya başı sistemi devreye girerek, üreticinin öngöremeyeceği sarf parça malzemelerin maliyetlerini sabit bir şekle sokar. Ancak toner maliyetinin yanında sarf parça maliyetlerin olması toplam maliyeti hem malzeme maliyeti yönüyle hem de üretkenlik-verimlilik yönüyle yüksek bir seviyeye çıkarmaktadır. Bu nedenle orta tirajlara doğru rekabetçi olamamaktadır.

Elektroser

Turgut Karcı

Tonerli sistemler hem ticari matbaacılıkta hem de etiket üretiminde tabaka veya bobin malzeme ile kullanılabilmektedir. Ticari matbaacılıkta marka model bazında fazla üretici olması, uygun yatırım seviyelerinin oluşabilmesi ve makinelerin yaygınlığı, tonerli sistemleri kullanan firmaları kısa tiraja ve düşük kârlılığa yöneltirken etiket üretimi yapabilen sistem üreticilerinin nispeten azlığı ve bu konudaki yatırım seviyelerinin yüksek olması, daha yüksek bir kârlılık sunabilmektedir.

Günümüzde ise temsilciliğini gerçekleştirdiğimiz ve ticari baskı sektöründe görüntüleme teknolojileri üzerine bilinen ve saygı duyulan SCREEN firmasının ürettiği dijital inkjet baskı sistemleri, tüm bu olumsuzlukları değiştirmek amacıyla OYUN DEĞİŞTİRİCİ bir rol oynar. Inkjet konusundaki çalışmalar SCREEN firmasında yıllardır var olmasına rağmen ticari baskı sektörüne hitap etmiyordu ve sadece banka ekstreleri gibi hızlı değişken veri basımı alanında faaliyet göstermekteydi. Bunun en önemli sebebi ise beklenen yüksek kalitenin inkjet sistemde sağlanamamasıydı.

Ancak SCREEN, kalite konusundaki bilgi birikimini ve yatırımlarını bu alana doğru kaydırmaya karar verdi ve hem ticari matbaacılık hem de etiket üretimi konusunda inkjet üretimin kalite seviyesini çok yükseltti ve beklenen seviyeyi yakaladı. Inkjet sistemlerin yok denecek kadar önemsiz bir seviyede sarf parça malzemeye ihtiyaç duyması (yani neredeyse yok sayılması) ve büyük maliyetin inkjet mürekkepten gelmesi baskının geleceğinin bu alanda olduğunun en büyük işaretidir.

İster ticari matbaalar isterse etiket üreticileri, inkjet üretimdeki maliyetlerin düşük olmasının yanında üretkenliği-verimliliği sayesinde toplam sahip olma maliyetinin çok düşük olduğunu görebilmektedirler. Ticari matbaaların en büyük sorunu olan toplam işçilik üretim maliyetlerinin her yıl katlanarak büyümesi ve katlanılamaz bir hale gelmesi, inkjet dijitalin yüksek üretkenliği sayesinde geleceğe yönelik olarak bertaraf edilmektedir. Örneğin 10.000 adetlik iş tirajları halinde 4 renkli 125x140mm etiket üretimi inkjette 8 saatlik bir vardiya süresinde 26 adet, konvansiyonelde ise 7 adet olmaktadır. Adet 50.000 olsa bile inkjette 7 adet, konvansiyonelde ise 4 adet olmakta ve bu sayede inkjet operasyonu çok büyük kolaylık ve maliyet avantajı sunmaktadır. Benzer durum ticari matbaacılık ürünlerinde de geçerlidir. Bir işi matbaada 20 kişi ile 24 saatte üretebilirken, SCREEN ile bu aynı işi 3 kişi ile 3 saatte üretilebilir. Bunun yanında işin katma değer boyutuyla bir pazarlama aracı haline getirilebilmesi söz konusudur.

Burada aslında vurgulanan nokta dijital baskının üretkenliğinin artması ile pazarın azalan tiraj taleplerinin örtüşmesi ile bir KÂR yolu oluşturduğunu belirtmektir. İster ticari basım isterse etiket isterse ambalaj baskıları olsun, modelini kârlı bir hale getirmeyen her firma kendini ileriye taşıyamayacaktır. Zaman içinde firma içinde artan maliyetleri, iş yapısını değiştirmeden taşımak imkansız hale gelecektir. Üretici firmalardaki durumu değerlendirmek gerekirse mevcut üretim yapısından destek alarak bu değişim başlatılabilir. Konunun daha da karlı hale gelebilmesi ise dijital anlayışın firmada tam oturması ile bunun bir argüman hale gelmesi sayesinde olacaktır. Dijital anlayışın bir diğer destek noktası ise dahili üretimin ve işleyişin bir yazılım desteği ile olmasıdır. Sonuç olarak üretici firmaları kapsayacak en büyük atılımın ve gelişmelerin her anlamda dijitalleşme yolunda olacağını öngörmekteyiz.

#Elektroser #Matbaa #Dijitalbaski #turgutkarci #Screen