Anasayfa » Makale » Baskıda Mürekkep ve Kimyasallar

Baskıda Mürekkep ve Kimyasallar

Türkiye’de ofset baskı sektörü pazar dinamikleri açışından incelendiğinde,  global pazara paralel olarak ticari matbaacılıktaki düşüşün yanı sıra ambalaj sanayinde büyüme hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Mehmet Hakan Ülüş, Ofset Mürekkepler Teknik Destek Uzmanı, Toyo Matbaa Mürekkepleri

Ambalajın ve ambalaj sanayinin döngüsünü incelendiğimizde geri dönüşüm önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Avrupa‘da geri dönüşüm konusunda belirli yaptırımlar uygulanmaktadır. Özellikle mürekkep üreticileri de bu konuda ki gelişmeleri yakından takip etmekte ve ürün formülasyonlarını bu hassasiyet ile geliştirmektedirler. Türkiye pazarında özellikle gıda ambalajı baskısında mineral yağ içermeyen, VOC oranı düşük ürünler tercih edilmektedir. Konvensiyonel ve UV tabaka ofset mürekkeplerini detaylı incelememiz mümkündür.

Tabaka Ofset Mürekkepleri

Konvansiyonel tabaka ofset mürekkepleri,

  • Bağlayıcılar (Fenolik Reçineler, Alkidler)
  • Pigmentler
  • Solventler/Çözücüler (Mineral Yağlar, bitkisel Yağlar, Solventler)
  • Katkı maddeleri (Waxlar, Sikatifler, Reoloji Katkı Maddeleri)

Ham maddelerinden oluşmaktadır.

Bağlayıcılar; reçinelerin yağlar ve solventler ile belirli bir ısıda çözünmesi ile oluşmaktadır. Pigmentler bu bağlayıcılar içerisinde üretim esnasında ilk karıştırma ve ezme proseslerinde homojen olarak dağılarak ürüne rengini verir. Katkı maddeleri üründe akışkanlık, sürtünme direnci ve kuruma özelliklerinin ayarlanmasını sağlayan hammaddelerdir.

Konvansiyonel tabaka ofset mürekkepleri oksidasyon ve penetrasyon ile kurur ve oksidatif kurumada kobaltlı katalizörler kilit rol oynamaktadır. Ancak bu kilit rolünün yanı sıra kobalt insan sağlığı açısından zararlıdır.

Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak mürekkep üretiminde ve ürün formülasyonunda çevre ve kaynakların korunması bilincinde yenilenebilir kaynaklar ve biyolojik tabanlı malzemeler kullanılarak  Toyo Smart Bio (Co free) serisini geliştirmiştir. Toyo Smart Bio Serisi formülasyonunda mineral yağ ve kobalt türevi kurutucular içermemektedir. %1’den daha az uçucu olmayan organik bileşikler içermektedir (non – VOCs). Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi 2009/48/EC (20 July 2013) EN 71-3 bölümünde yer alan ağır metalleri yapısında barındırmamaktadır.

Ofset baskı sistemlerinde, baskı kalitesini etkileyen parametrelerin başında baskı kimyasalları gelmektedir. IPA ofset baskıda % 8-10 aralığında suyun yüzey gerilimini azaltarak, suyun nemlendirme merdaneleri ve kalıp üzerine, hızla ve orantılı olarak daha iyi yayılmasını sağlamaktadır. Günümüzde Avrupa’da insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlardan dolayı IPA uçucu organik kimyasal bileşim (VOC) olduğu için ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Avrupa’da IPA kullanımı oranı düşürülmekte ya da tamamen sistemden çıkarılmaktadır. Yaptırımlar dışında insan sağlığını ve çevreyi koruma bilinci ile ofset baskı sistemlerinde alkol kullanımınu düşürmeye veya tamamen alkolü elimine etmeye yardımcı hazne suyu, Toyo Matbaa Mürekkepleri, Ar-Ge Uzmanları tarafından geliştirmiştir. PF-3300 (Press Fount Alcofree Sf) hazne suyu ile alkolü, baskı sistemlerinden kaldırmalarına veya minimum seviyelere düşürmeleri konusunda iş ortaklarımıza çözüm ortağı oluyoruz.

UV Mürekkepler

UV mürekkepler,

  • Monomerler
  • Oligomerler
  • Pigmentler
  • Photoinitiatorler
  • Katkı Maddeleri

Oligomerler yüksek molekül ağırlığına sahiptir. Formülasyonda mürekkep viskosite ayarı, reoloji, adezyon ve reaktiflik özelliklerinde aktif olarak rol alırlar. Monomerler, oligomerlere göre daha düşük molekül ağırlığına sahiptir ve viskozite ayarında kullanılırlar. Photoinitatorler direkt reaktivite (kürlenme) ajanı  olarak kullanılmaktadır. Pigmentler renk şiddeti, ışık dayanımı ve kimyasal dayanım verir.

UV ışınların dalga boyu aralığı 200nm-400nm aralığındadır. UV dalga boylarının enerjileri reaktif serbest radikaller oluşmasına neden olan organik moleküllerin içindeki elektronları uyarır ve serbest radikaller monomerlerle reaksiyona girerek hızlı bir şekilde polimerize olurlar. Düşük enerji ile kürlenen LED UV mürekkepler 385-395nm’de kürlenmektedir.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, ticari baskı ve gıda ambalajlarına yönelik düşük migrasyonlu UV ürünlerinin (EXC 20000M, Steraspeed) yanı sıra düşük enerji ile kürlenen (FD KHS V3, FD HS EU L ) yüksek kaliteye sahip ürünler ile ofset baskı pazarına çözümler sunmaktadır.   

 

#TOYO #ToyoMatbaaMurekkepleri #Murekkep #ofset #Konvansiyonel #UV #MehmetHakanUlus