Anasayfa » Makale » Farklı Baskı Sistemleri için Renk Eşleme

Farklı Baskı Sistemleri için Renk Eşleme

İlker Traş, Odak Bilgi Teknoloji Ürünleri

ilker1

Konvansiyonel baskı sistemleri ve dijital baskı sistemleri arasında hem maliyet açışından zaman kazanımları / harcanımları açısından ihtiyaçlara uygunluk düzeyleri farklılık göstermektedir hem de mürekkep sistemleri (solvent,UV,pigment,.vb.) çeşitliliği, baskı altı materyal çeşitliliğinin oluşturduğu gamut hacim düzeyleri açısından farklılık göstermektedir.

Hangi sistemi kullanırsanız kullanın, her sistem kendi içerisinde bir kontrol mekanizması bulunur ve bu sayede makinadan veya sistemlerden beklenen kalitede baskılar yapılır. Ancak bir denetleme sistemi oluşturulmadığı takdirde mevcut çeşitliliğin oluşturduğu fark oranları büyür, dolayısı ile beklentiler karşılanamaz hale gelir.

Renk  farklılıklarını gidermek için kullanılacak metodlar ve cihazlar ile bu problemleri çözmek mümkündür. Spektrofotometre kullanımı rengin doğrulunu kontrol etmenize yardımcı olurken, iş akışınıza renk yönetimini ekleyerek sistemler arasındaki farklılıkları gidermeniz de mümkün hale gelecektir.

ilker2

Her sistemin sahip olduğu gamut için uygun koşullar sağlandığı takdirde kalibrasyon uygulamaları ve profillemeler yardımı ile hedeflenen endüstri standartlarının (ISO Coated V2, PSO Coated V3 , vb) baskıya uygulanması mümkün ve tekrarlanabilir olur. CMYK’da Gri dengesini sağlamak kolaylaşır. Ayrıca endüstri standardını destekleyemeyen sistemler ile zaman kaybetmezsiniz. Müşteri ihtiyaçlarına sunabildiğiniz çözümler sahip olduğunuz kalite yatırımlarınızla doğru orantılıdır.

Pekala bunu nasıl yapabiliyoruz? Oris Press Matcher yazılımı bu konuda çözümü nasıl sağlamaktadır? ORIS Press Matcher // Web ve isteğe bağlı ORIS Device Link paketi, yazdırma işlerini farklı baskı koşullarına hızlı ve güvenilir bir şekilde dönüştürmenize ve verileri yüksek kaliteli çıktılar için optimize etmenize olanak sağlar. ORIS Press Matcher // Web , ORIS renk tablolarından profilleme oluşturarak istenilen hedefe optimize eder. Bu dahili çözüm ile baskı işleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz ve tutarlı ayrıca da güvenilir bir baskı üretim sürecinden yararlanırsınız.

ilker3

Ayrıca sadece bununla yetinmez, size sistemlerin kararlılığını ve tekrarlanabilirliğini bir kontrol sisteminde denetlemenize de yardımcı olur. Bu denetleme ve kontrol sayesinde, baskılarınız sertifikalandırılarak iş akışı kontrolünün doğruluğu ispatlanabilir.

#IlkerTras #Odak #OdakKimya #RenkEsleme #RenkYonetimi #Prova #Baski #Matbaa