Anasayfa » CtP » Hedefimiz, Karbon Ayak İzimizi Daha da Küçültebilmek

Hedefimiz, Karbon Ayak İzimizi Daha da Küçültebilmek

Ahmet Kocaman: “Fujifilm, doğadaki karbon ayak izlerinin küçültülmesi, doğal kaynakların ve ambalaj malzemelerinin daha verimli kullanılması, atık oluşumu ve çevresel risklerin en aza indirgenmesi konularına büyük önem veriyor.”

matbaa&teknik: Yeşil Baskı ya da sürdürülebilir baskı deyince ne anlamalıyız?

Ahmet Kocaman: Yeşil baskı deyince çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ara ürünler kullanılarak yapılan baskıyı anlıyoruz. Sürdürülebilir baskı da bu şartlardaki baskının sürekli olması anlamındadır.

matbaa&teknik: Niçin Yeşil baskı? Yeşil olmayan baskı ya da ürünler dünyamızı ve çalışanların ve belki de kullanıcıların hayatını hangi konularda tehdit ediyor?

Ahmet Kocaman: Tüm canlıların yaşama alanı olan dünyamızın yaşanabilir olma durumunu devam ettirebilmesi için korunması gerekmektedir. Dünyamız özellikle 20. ve 21. yüzyılda hızla gelişen endüstri, savaşlar, nükleer felaketler ve nüfus artışı nedeniyle hızlı bir şekilde kirlendi. Eğer dünyamız aynı şekilde kirlenmeye devam ederse tüm canlıların yaşamı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Baskı teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan bazı kimyasalların yetkili firmalar tarafından uygun şekilde yok edilmesi gerekmektedir. Fujifilm, çalıştığı tüm sektörlerde geliştirdiği teknolojilerde çevreye verilen zararı en aza indirmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak için AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Bu doğrultuda geleceğe yönelik hedefimiz; sunduğumuz çözümlerle karbon ayak izimizi daha da küçültebilmektir. Stratejilerimiz; ürün geliştirmelerimiz de bu çerçevede ilerlemektedir. Buna bağlı olarak, kimyasal ve su kullanılmayan baskı sistemleriyle çevreci çözümler sunuyoruz. Ortalama bir matbaa, geleneksel ürünlerle üretim yapması durumunda, baskı öncesi ön hazırlık kısmında yılda yaklaşık 5 ton kimyasal atık oluşturuyor ve yaklaşık 375 ton su tüketiyor.

Kimyasalsız üretim

Çıkan atıkların nakliyesi ve imhası, bunlarla birlikte tüketilen kimyasal ve su da bir maliyet. Suyun her geçen gün dünyada eksilen bir kaynak olduğu unutulmamalı. Sadece bu sektörde ciddi bir tüketim söz konusu. Fujifilm’in Türkiye’ye kazandırdığı teknoloji sayesinde su tüketimi ortadan kaldırılırken, üretimde kullanılan kimyasalın doğaya karışma ihtimali de sıfıra indiriliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de baskı sektörünün yüksek verim ve maliyeti azaltacak üretim biçimlerine yönelmesi gerektiğini savunan Fujifilm, karbon ayak izini azaltan, maliyeti düşürücü ve verimli üretime odaklı baskı teknolojileriyle tercih ediliyor. Bunların en önemlisi kimyasalsız kalıp Brillia PRO-T3. Bu ürün ile su ve kimyasal kullanılmadan çok hızlı ve yüksek kaliteli baskı yapmak mümkün.

Yeni kalıp teknolojisi

Bunun yanı sıra; matbaacılık sektöründe “Az Kimyasallı Kalıp Teknolojileri”yle iddialı olan Fujifilm’in çevreci diğer bir ürünü de ZAC Sistem. “Banyo koşullarını ölçen ve doğru tazeleme miktarını hesaplayan” ödüllü kalıp banyolama sistemi ZAC’ın tüm dünyada yaklaşık 6 bin makinede kurulumu yapıldı. Kimyasal kullanımını en aza indirme, daha az su kullanımı, kolay servis imkanı, daha az bakım ihtiyacı, uzatılmış banyo ömrü ve hızlı kalıp üretimi ile diğerlerinden ayrışan bu sistemle yüzde 90 daha az kimyasal tüketimi mümkün. Makine  üzerindeki akıllı tazeleme sistemi sayesinde banyo koşullarının ölçülmesi ve tazeleme miktarının hesaplanarak istenilen oranlarda yapılabilmesi sayesinde banyo ömrü 15.000m2’ye veya 4 aya çıkıyor. Bu durumda kazanan dünyamız oluyor. Formülünde diğer banyolarda bulunan ‘silikat’ı barındırmayan ZAC, kimyasalı banyo makinesi içinde kristalleşmeye yol açmadığından, çok daha kolay temizleniyor. Bu da düşük bakım ve çalışma maliyeti anlamına geliyor.

matbaa&teknik: Bir baskılı ürünün yeşil ürün olarak adlandırılabilmesi için hangi elemanlar bir araya gelmelidir? (Kimyasallar, mürekkep, kağıt, matbaanın fiziksel özellikle vb.)

Ahmet Kocaman: Baskılı ürününün kendi yapısında ve nihai ürün haline gelene kadar olan tüm üretim aşamalarında kullanılan maddelerin insan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmaması gerekir. Bu ürün baskılı ürün ise, bu ürünün üretiminden dolayı açığa çıkan kimyasalların çevreye zarar vermeden yok edilmesi gerekir.

matbaa&teknik: Şirketinizin yeşil baskı ve sürdürülebilirlik politikası nedir?

Ahmet Kocaman: Fujifilm, doğadaki karbon ayak izlerinin küçültülmesi, doğal kaynakların ve ambalaj malzemelerinin daha verimli kullanılması, atık oluşumu ve çevresel risklerin en aza indirgenmesi konularına büyük önem veriyor.

Fujifilm, “Yeşil Politika” adlı çevre kalitesi yönergeleri ve hedefleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu, grubun orta vadeli strateji belgesinde de yer almaktadır.

Fujifilm’in “Yeşil Politikası”, üç bölümden oluşur. Temel nitelikli bir politika beyanı, uygulanacak eylemlere ilişkin yönergeler ve öncelikli hedefler. Bu politika, Nisan 2002’den bu yana Fujifilm Grubu’nu oluşturan şirketlerin çevresel çalışmalarını yönlendirmektedir.

Temel Politika

“Sürdürülebilir gelişim”, 21. yüzyılda gezegenimizin en önemli konusudur. Fujifilm Grubu’nun dünyanın dört bir yanındaki şirketleri, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda bu hedefe ulaşma yönündeki çalışmalarda her zaman başı çekmeyi amaçlamaktadır. Bir yandan müşterilerimizi memnun etmeye çalışırken, öte yandan da ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve kurumsal faaliyetlerimizde en yüksek çevre kalitesine erişerek “sürdürülebilir gelişime” katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Fujifilm’in eylem yönergeleri şöyle;

1- Çevre üzerindeki yükün azaltılmasını ve ürün güvenliğini, aşağıdaki dört noktayı sürekli aklımızda tutarak destekleyeceğiz:

a) Çalışmalarımız, tüm kurumsal faaliyetlerde uygulanmaktadır.

b) Çalışmalarımız, ürün yaşam döngüsünün tamamında uygulanmaktadır.

c) Ekonomik ve sosyal etkilere önem vermekteyiz.

d) Biyolojik çeşitliliği muhafaza etmekteyiz.

2- Çevresel riskleri azaltmak amacıyla, kimyasal malzemeleri ve ürünlerimizin kimyasal içeriğinin yönetim şeklini geliştireceğiz.

3- Yasal yönetmeliklerin yanı sıra her biri üzerinde tek tekmutabakata vardığımız Fujifilm Grubu’nun yönetmelikleri, standartları ve şartlarına uygun hareket edeceğiz.

4- İş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Resmi vesektörel faaliyetlerde iş birliğinde bulunacağız ve topluluk faaliyetlerine aktif olarak katılacağız.

5- Çeşitli çevresel faaliyetlere yönelik katılımlarımızı ve bu faaliyetlerde elde ettiğimiz sonuçlar hakkındaki bilgileri; açık iletişimi desteklemek amacıyla aralarında yerel toplulukların, hükümetlerin ve Fujifilm Grubu şirketlerinin çalışanlarının da yer aldığı ilgili herkesle eksiksiz ve aktif bir şekilde paylaşacağız.

6- Çalışan eğitimi vasıtasıyla her bir Fujifilm Grubu çalışanının çevre bilincini arttıracağız. Böylece gelecekteki çevre sorunlarının yol açabileceği zorluklarla yüzleşebilmek için ihtiyacımız olan altyapımızı güçlendireceğiz.

matbaa&teknik: Pazara sunduğunuz ürünlerin hangileri ve toplamda mesela yüzdesel olarak ne kadarı yeşil ya da sürdürülebilir ürünlerdir?

Ahmet Kocaman: Grafik sistemler alanında kimyasal kullanımını tamamen ortadan kaldıran çevre dostu ürünler geliştirdik. Kimyasalsız kalıp Brillia PRO-T3 ile su ve kimyasal kullanılmadan çok hızlı ve yüksek kaliteli baskı yapmak mümkün. Aynı şekilde az kimyasallı ve ödüllü ZAC sistemimiz % 90 oranında kimyasalı azaltmaktadır. Baskı kimyasalları alanındaki ürünlerimiz de sertifikalı (ISO 14001) olup, çevre ve insan sağlığına zarar veren maddeler içermiyor.

matbaa&teknik: Yeşil baskı, sürdürebilir ürünler pahalı mıdır? Yeşil ya da sürdürebilir olmayan ürünlerin insan sağlığı ve dünyamıza yaptığı olumsuz etkileri, kullanım maliyetleri ile kıyaslamanızı rica ederim.

Ahmet Kocaman: Yanlış bir önyargı ile herkes bu ürünlerin pahalı olduğunu düşünüyor. Kesinlikle kopya başına düşen maliyet hesabı yapıldığında bu ürünlerin hem düşük maliyetli hem de çevreyi tehdit  etmeyen ürünler olduğunu görmekteyiz. Hesaplama yaparken litre ya da metrekare fiyatını kıyaslamak yerine, kopya başına düşen maliyeti hesaplamak daha doğru. Çünkü, her malzeme, üretimde aynı kaliteyi vermediğinden kullanım miktarları farklı oluyor.

matbaa&teknik: Eklemek istedikleriniz.

Ahmet Kocaman: Fujifilm, dünyanın en yoksul toplumlarına temiz su sağlamak için çalışan uluslararası yardım kuruluşu WaterAid’e de destek vermeyi sürdürüyor. Mayıs 2012’de başlayan projenin bir parçası olarak Fujifilm, Brillia HD PRO-T3 adlı kimyasalsız termal kalıplarının satılan her bir metrekaresinin belirli bir yüzdesini WaterAid’e bağışlıyor. Fujifilm’in bu yardım programında yer almasının en önemli nedenlerinden biri, bu kalıpların kullanımında suya ve kimyasala ihtiyaç duyulmuyor olması. Brillia HD PRO-T3’ün yüksek satış rakamları sayesinde şirketin bağışları beklentileri aşıyor. Fujifilm, 12 aylık projesinin ikinci çeyreğinde 26 bin 770 euro daha toplayarak bugüne kadar 56 bin 757 euro bağışta bulundu.