Anasayfa » Makale » hubergroup Ofset Ürün Gamındaki Yeni Gelişmeler

hubergroup Ofset Ürün Gamındaki Yeni Gelişmeler

Baskı teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Makine teknolojilerinde yaşanan yeni gelişmeler bu makinelerde kullanılan mürekkep ve kimyasallarda da yeni gereksinimleri ortaya çıkarıyor.

Ümit Falay, hubergroup Türkiye, Teknik Destek Uzmanı

Avrupa’da ortaya konulan yeni regülasyonlar teknolojinin gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda üretilen ürünlerin insan sağlığına ve çevreye karşı olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda üretilen ürünlerin kullanım sonrasında geri dönüşümüyle, doğal kaynakların verimli kullanılması amaçlanıyor. Günümüzde, çevre ve kaynakları korumakla ilgili gelişmeleri belgelendirebilmek için, hükümet ve sivil toplum örgütleri tarafından eco – label ile ödüllendirilmektedir.

Ekolojik sertifikalar (eco-label) üretim sürecinde belirli maddelerin kullanımından vazgeçilmesini gerektirir. Bu durum ‘’Mürekkepten Arındırma’’ olarak adlandırılır. Mürekkepten arındırma; geri kazanılmış basılı kağıttaki liflerin baskı mürekkebinden arındırılması işlemidir. Ofset baskı mürekkeplerinin oksidatif kurutulmasını sağlayan kobalt bileşikleri, mürekkep içerisinde yer alan kiritik öneme sahip hammaddelerden birisidir. Mayıs 2017 tarihinden itibaren hubergroup olarak ürettiğimiz mürekkeplerin büyük bir kısmını, mürrekkeplerimizin kuruma özelliğini daha da iyi bir seviyeye getirerek, cobalt içermeyen (cofree) formülasyonlarla güncelledik. Ürünlerimizin ambalajlarının üzerinde yer alan cofree ibaresi, ürünün içerisinde cobalt içermediğini ifade etmektedir.

Son yıllarda ofset baskıda gündeme gelen alkolsüz hazne suları, alkol kullanımını ortadan kaldırarak maliyet avantajı sağladığı gibi, uçucu bileşenlerin insan sağlığına verdiği zararları ortadan kaldırıyor. Yanıcı bir madde olan İzopropil alkolün baskı ortamında sebep olabileceği yangın riskleri de ortadan kalkıyor. Ayrıca alkolsüz yapılan ofset baskıları, alkol ile basılan baskılara göre daha parlak görüntü sağlıyor. Çok başarılı sonuçlar aldığımız hubergroup SUSBSTIFIX AF® hazne suyu konsantrelerimizle kolayca alkolsüz baskı sistemine geçiş yapabilir, izopropil alkolün ortaya çıkardığı maliyet ve riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

UV kurutma sistemleri lamba teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle sürekli yenileniyor. UV kurutma sistemleri H-UV lamba teknolojisiyle gösterdiği gelişimi yerini LED-UV sistemlere doğru sürdürüyor. UV ofset mürekkeplerinin kullanıldığı mevcut makinelerin yüksek sayıda olması ve mürekkep teknolojilerinin belli bir aşama kaydetmesi nedeniyle UV ofset teknolojileri ambalaj sektöründe yoğunlukla kullanılmaktadır. Özellikle UV kurutma sistemleri ofset baskı sisteminde kağıt karton dışındaki PVC, PP, OPP, PE ve metalize selefonlu yüzeyler gibi emici olmayan yüzeylere baskı imkanı sağlamasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu özelliği  sayesinde özellikle üzerine polietilen (PE) kaplı kartondan üretilen dondurma ambalajı, bardak vb. baskılı işlerde UV ofset baskı sistemleri büyük bir öneme sahiptir. Bu tür ambalajlarda kullanılan mürekkeplerin gıda ambalajında kullanılan mürekkeplerde olması gerekeken düşük migrasyon ve düşük koku özelliğine sahip olması gerektiği gibi; aynı zamanda polietilen yüzeye mükemmel bir şekilde tutunmalı ve yüksek sürtünme direncine sahip olarak gıda malzemesine olası bir kontaminasyona neden olmamalıdır. hubergroup olarak yeni geliştirmiş olduğumuz UP4000 NewV Poly MGA mürekkeplerimizle yukarıda bahsettiğimiz bütün kritik talepleri mükemmel bir şekilde karşılıyoruz.

H-UV  mürekkeplerde UEH4000 ve UEH5000 NewV set HS mürekkeplerimizi kağıt karton baskılarında, UPH NewV Poly HS mürekkeplerimizi H-UV ofset makinelerinizde kullanabilirsiniz.

LED-UV mürekkeplerde kağıt, karton baskılarında UEL4000 serisi, pvc vb. emici olmayan yüzeyler için gıda ambalajına uygun düşük migrasyonlu LED-UV mürekep serimiz olan UEL4000M serisi mürekkeplerimizi kullanabilirsiniz.

Konvansiyonel  ofset makineleri için yeni geliştirmiş olduğumuz PACIFICA konvansiyonel ofset mürekkep serimiz özlenen yüksek kaliteli mürekkep serisi beklentileirini karşılıyor.  Mürekkepten beklenen yüksek pigmentasyon, hızlı  kuruma, yüksek parlaklık, sürtünme direnci, perfektörlü makinelere uygunluk, düşük koku  ve bitkisel yağ bazlı formülasyon gibi bütün özelliklerin tek bir  seride toplantığı PACIFICA proses  mürekkep serisi ofset baskılı işlerinizde mürekkep ile ilgili bütün beklentilerinizi mükemmel bir şekilde karşılıyor.

#hubergroup #huberGroupTurkiye #Murekkep #Pacifica #OfsetMurekkepleri