Anasayfa » Makale » hubergroup, Tabaka Ofset Mürekkeplerini Revize Ediyor 
hubergroup

hubergroup, Tabaka Ofset Mürekkeplerini Revize Ediyor 

hubergroup, tüm tabaka ofset baskı mürekkeplerini kobalt içermeyen formülasyonlarla revize ediyor.

Serdar Zümbülcü, hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü

Küresel olarak ekolojik optimize edilmiş ürün sektörü büyümekte ve markalar, yalnızca ürünlerini optimize etmekle kalmayıp, ambalajlama ve diğer baskı ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından da yoğun çaba sarfetmektedir. Günümüzde, çevre ve kaynakları korumakla ilgili gelişmeleri belgelendirebilmek için, artan sayıda ürün, hükümet ve sivil toplum örgütleri tarafından eco – label ile ödüllendirilmektedir.

Bazı ekolojik sertifikalar (eco-label) üretim sürecinde belirli maddelerin kullanımından vazgeçilmesini gerektirir. Bu durum ‘’Mürekkepten Arındırma’’ olarak adlandırılır. Mürekkepten arındırma; geri kazanılmış basılı kağıttaki liflerin baskı mürekkebinden arındırılması işlemidir. Baskı ürünleri, INGEDE test yöntemine uygun biçimde mürekkepten arındırılabilirlik çizelgesi hedeflerini karşıladığında mürekkepten arındırılmış sayılır.Katalizör olarak baskı mürekkeplerinin oksidatif kurutulmasını sağlayan kobalt bileşikleri, kritik kriterlerden biridir.

Baskı ürünlerindeki başlıca çevre dostu Ekolojik Sertifikalar (eco-label) şunlardır:

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® (C2C) doğadan ilham alan ve son derece yüksek standarda sahip bir konsepttir. Temel yaklaşımı diğer etiketlere göre daha yenilikçidir. Hiçbir atık üretmeyen ve değerli hammaddeleri muhafaza eden kapalı döngülere dayanır. Bu sayede, baskı ürününde kullanılan malzemeler biyolojik bir döngüde tekrar kullanıldığında mürekkepten arındırma tortusu bir atık değil, değerli bir yapısal öğe haline gelir.

Dolayısıyla bu çevre dostu sertifika, çevre açısından güvenli ve geri dönüşebilir malzemelerin ve yenilenebilir enerji biçimlerinin kullanıldığını, su yönetiminin sorumlu bir biçimde yürütüldüğünü ve şirketin sosyal yükümlülüklerini ve taahhütlerini öne çıkaran stratejiler uyguladığını gösterir.

www.epea.com I www.c2ccertified.org

Der Blaue Engel (Mavi Melek)

Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İmar ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen Der Blaue Engel, dünyanın en eski ve en iyi tanınan çevreci sertifikasıdır ve ürünlerin çevre, sağlık ve performans özellikleri bakımından yüksek standartları karşıladığını garanti eder. Ürün değerlendirme süreci ürünlerin ömrü boyunca devam eder.

2015 yılı başından itibaren, RAL-UZ 195’te yazılı kriterler uyarınca “Basılı Malzeme” de artık Der Blaue Engel sertifikası alabilmektedir. Bu sertifika kriterleri arasında sadece kâğıdın kalitesi değil, çeşitli baskı işlemleri de yer almaktadır.

www.blauer-engel.de/en

Nordic Çevre Dostu Sertifika         

İskandinav çevre dostu sertifika, enerji, su ve kimyasal kullanımı açısından çevre üzerinde baskı işlemlerindeki ortalamadan daha düşük etkiye sahip olan ürünleri gösterir. Kuzey Ülkeleri, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve İzlanda’ da kullanılan resmi çevreci etikettir.

www.nordic-ecolabel.org  I www.svanen.se

AB Çevre Dostu Sertifikası

EU Ecolabel (AB Çevre Dostu Etiketi) Avrupa ortak pazarında çevreci ürünlerin standart göstergesi olan sınır ötesi bir çevre dostu etikettir. Diğer çevre dostu etiketler gibi, enerji tüketimi, atık su kirliliği ve hava emisyonu konusunda belirlenen sınır değerlere göre verilir. Çevreye yönelik risk ve zararı önlemeyi amaçlar ve potansiyel olarak tehlikeli diye sınıflandırılan birtakım kimyasal bileşenleri kapsam dışında bırakır.

www.ecolabel.eu

Avusturya Çevre Dostu Sertifikası 

Avusturya Çevre Dostu Sertifikası (Austrian Ecolabel) Avusturya Cumhuriyeti’ nin resmi çevreci etiketidir. Federal Ziraat, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı (“Yaşamaya Değer bir Avusturya  Bakanlığı”) tarafından verilen bu sertifika ile çevre dostu ürün ve hizmetler garanti edilmektedir.

Sadece amaç ve kalite açısından aranan uygunluğa sahip olan ürünler bu etiketle sertifikalandırılabilir.

hubergroup, baskı mürekkebi üreticisi olarak, çevreye karşı kurumsal sorumluluklarının son derece farkındadır. Birkaç yıldan beri ISO 14001, ISO 9001 ve OHSAS 18001 standartlarına uyan, onaylanmış bir çevre yönetim sistemi uygulamaktayız.

2017 yılında, çevre koruma ve kaynakların korunması konusunda yeni standartlar belirledik. Dünyada bunu yapan ilk baskı mürekkebi üreticilerinden biri olarak, merkezi Almanya’nın Hamburg şehrinde olan bilimsel araştırma ve danışma enstitüsü Çevre Koruma Teşvik Ajansı (EPEA) tarafından oluşturulan Cradle to Cradle® standartlarına uygun bir şekilde test edilip onaylanmış kapsamlı bir ürün yelpazesi geliştirdik. Bu akreditasyonu alarak, “A’dan Z’ye” çevreye duyarlı baskı üretim işlemlerinin yaygınlaşması konusunda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.

hubergroup ürünlerinin büyük bir kısmında yenilenebilir bitkisel yağlar baz alınmakta olup, bu ürünler INGEDE 11 test yöntemine uygun mürekkepten arındırılabilirlik kriterlerine ve Avrupa Geri Kazanılmış Kâğıt Konseyi (ERPC) şartnamesine uygundur.

Enerji yönetimi de göz önünde bulundurulmaktadır, zira sürdürülebilirlik adına yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgâr ve hidro) yönelik bir sistem değişikliği kaçınılmaz olup, böylece en azından karbondioksit salınımı dengelenmektedir.

Bir başka kriter de baskı ürününün üretilmesi sırasında veya kullanımından sonra ortaya çıkan atıktır. Atıkların değer katan döngülere geri eklenmesi hem ekolojik, hem de ekonomik açıdan anlam taşımaktadır.

Bu önemlidir çünkü bu sayede, selüloz (baskı sanayiinde kimyasal selüloz) gibi değerli hammaddeler yeniden kullanılabilir ve yalnızca yeniden kullanılamayan atıkların imha edilmesi için geri dönüşüm sürecine gerek duyulur. Böylece hem kaynaklar korunur, hem de atık miktarı azalır.

Sorumluluklarımız –“Çevreci” baskı ürünlerinde parlak renkler

Bizler, hubergroup olarak ürünlerimizi ekolojik faktörlere uygun biçimde formüle ederek üretmekteyiz. Katalizör olarak kullanılan ve baskı mürekkeplerinin oksidatif kurumasına katkıda bulunan kobalt tuzları çevre dostu etiketlerin pek çoğu açısından titizlikle incelenen kriterlerden biridir. Bu nedenle, ilk kez kobaltsız bir sikatif sistem geliştiren isimler arasında yer almaktayız.

Ofset mürekkeplerimizin birçoğunu artık günümüzün itibarlı çevre dostu etiketlerine uygun biçimde, mürekkeplerin özellik kümesi ve kuruma özellikleri değiştirilmeksizin baskı yapılmasını sağlayan optimize edilmiş bir formülasyonla elde edebilmekteyiz. Müşterilerimize bu geniş ürün yelpazesini sunabildiğimiz için gurur duymaktayız ve 1765 den beri kazanmış olduğumuz kapsamlı bilgi ve deneyimi sizlerle paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz.

Ürün yelpazemizle ilgili genel bilgiye www.hubergroup.de/en/cofree adresinden ulaşabilirsiniz.

#hubergrup #Tabakaofset #Mürekkep #SerdarZümbülcü #CradletoCradle #DerBlaueEngel #NordicÇevreDostuSertifika #ABÇevreDostuSertifikası #AvusturyaÇevreDostuSertifikası