Anasayfa » Baskı Yönetimi » “İlerlemek her ne kadar zor olsa da, devam etmeyi sürdürün.” – Napoleon Hill

“İlerlemek her ne kadar zor olsa da, devam etmeyi sürdürün.” – Napoleon Hill

Fiziki ve soyut anlamda bütünlük prensibine dayanan neden-sonuç ilişkisi yaşamın her alanında geçerliliğini korumaktadır.

Firma içerisindeki departmanlar farklı görevleri ifade ederek sonuca ulaşmaktalar. Aynı süreçler tamamen üretim süreçlerinde de aynıdır, ya da nihai hale getirilecek işin dijital oluşumunda, ilerleyişinde aynı süreçler uygulanır.

İş hayatında üretim veya satış amacıyla faaliyet gösteren firmalar,  varlık gösterdikleri alanlarda her gün aslında şirketin ilk günüymüş gibi başlamaktadırlar. Ekonomik koşullar, maliyetler, fiyat teklifleri ve onay bekleyişleri, üretim süreci, kalite güvence sistemi ve sevkiyat… Kısacası her şey, koşullu olarak çalışan algoritma gibi işlemekte olup, adım adım her seferinde her gün için, her iş için aynı döngü birbirini tekrarlamaktadır. Müşterilere fiyat verirken uzun uzun yapılan hesapların yanında elde edilmek istenen kâr, aslında zaman içinde işin akışı içerisinde oluşan olumsuzluklarla yok olup gitmektedir.

“İş akışı” iş dünyası için her bir tüzel kişiliğin, amatör ya da profesyonel olarak belirli adımlar, kurallar ve kararlar çerçevesinde kendi süreçlerini kapalı devre olarak gerçekleştirdikleri, nihai malları somut olarak elde edebilmek için sarf edilen çabanın tamamına verilen isimdir. İş akışının kısaca tanımı; ticari nitelik taşıyan bir işin, şirketin organizasyon şemasındaki ilerleyişi esnasında izleyebileceği adımların bir araya gelmesidir. Genelde bu işlemler iş dünyasında geçerli olan ve tamamlanma kıstasına sahip adımlardan oluşur.

Matbaa sektöründe iş akışı sürecinde nihai ürünü oluşturabilmek adına en önemli süreçlerden biri olarak baskı öncesini nitelendirebiliriz.

Grafik departmanındaki ön süreçler göz önüne alındığında arka plandaki çalışmalar, yazılımlar ve çalışanların önemi, müşteri taleplerini karşılama ve zamandan kâr etme açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’ de baş gösteren sorunların başında renk uyuşmazlıkları, renk tutarsızlıkları, farklı tonlarda yapılan baskılar, çöp olan kurumsal dokümanlar gibi gelişigüzel kontrolsüz yapılan baskıların tamamı çöpe gitmekte ve bu durumun paralelinde müşterinin güveninin de kaybolmasına sebep olmaktadır.

Uluslararası standartlarda yapılan baskıların, standart kaliteyi yakalayabilmesi için basımı yapılan her tabaka ya da bobin malzemeye “ Baskı Kontrol Şeridi ( Print Control Strip) ” eklenerek insan gözünün algılayamayacağı, fark edemeyeceği hataları teknoloji yardımı alınarak densitometre veya spektrofotometre aracılığıyla rahatlıkla ölçülmektedir. Bu işlem işin üretime gitmeden ya da baskı anında renk problemini tespit eder, üretim performansını da ciddi oranda arttırır.

Baskının ilk sayfasından son sayfasına kadar kaliteyi kusursuza yakın baskı yapılmasını sağlamakla birlikte nokta kazancının hesaplanmasında, tram çapını ölçmede, tramlar arası mesafenin, yoğunluğunun ve açısının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır.

Kontrol şeridi olmayan bir işte renk ve kalite sürekliliğinden bahsetmek mümkün olmazken, baskı ustasının ruh haline göre ortaya çıkarılacak işten söz etme yaklaşımı daha gerçekçi olacaktır.

Baskı kontrol şeridi standart hale getirilmesi gereken baskının yegâne kontrol aracı ve insan gözünün göremediği birçok problemi önceden tespit etmeye yarayan, üretim performansını yükselten, standart kalitede istikrarlı baskıyı temin eden, tüm baskılarda kullanılması gereken en önemli baskı kalitesi ve renk tonu kontrol unsurudur. Baskı kontrol şeridi kullanılmayan işlerde renk ve kalite yönetimi kesinlikle denetim altına alınamaz ve kalitenin sürekliliği sağlanamaz.

Renk yönetim sistemleri, baskı öncesi süreçlerde başlayıp baskının bitiminde doğru sonuçlar elde edilip edilmediğini bildiren bir güvenlik sistemidir. 1993 yılında matbaacılık sektörüne hizmet veren firmaların bir araya gelerek oluşturdukları ve belirledikleri renk kriterleri sonucunda ICC(International Color Consortium) kuruldu. Renk evrenlerinin tanımlamaları yapıldı, uluslararası alanda standart hale getirildi.

Baskı sistemlerinde üretilen renk evrenleri farklılık göstermesi mümkünken, aynı şekilde dijital HP Indigo dijital baskı makinelerinde de renk evreni oluşturabilmek mümkündür.

(*)Spektrofotometreler veya spektral densitometreler renklerin yoğunluğunu ölçmenin yanında  400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki renklerin dalga boylarını 10 nanometre aralıklar ile ölçmektedir. Renkleri birbirinden ayıran en önemli özelliği fiziki olarak rengin farklı dalga boylarına sahip olmalarıdır. Aynı rengin farklı tonlarının dalga boyları bile birbirinden farklı olması da bütün renkleri birbirinden kesin olarak ayrılmasını sağlamaktadır. Basılan renk ile orijinalin renklerinin aynı olup olmadığı ya da ilk basılan iş ile sonradan basılan renklerin aynı olup olmadığını net olarak ölçülmesini iş akışının en değerli parçalarından biri olan spektrofotometre sağlamaktadır. 

Günümüzde baskı sistemlerine göre CIE Lab değerleri ISO tarafından standartlaştırılmıştır. Bu standartlar ISO 12647 olarak isimlendirilmiş ve ISO tarafından yayınlanıp satılmaktadır. 2004 yılında tabaka ofset baskı için ISO 12647-2 standarttı oluşturulmuştur. ISO bu standartları oluştururken her baskı çeşidi için standart kâğıt Lab değerlerini de oluşturmuştur.(*)

CMYK uzayını RGB uzayında dijital olarak ölçüldüğü bir sistem göz önüne aldığımızda konvansiyonel olarak işlem gören her şeyin nihayetinde dijital ekipmanlarla ölçüldüğü görülmektedir. Aynı şekilde artık dünya konvansiyonel baskı sisteminin dijital baskı sistemlerine geçiş sağladığı gibi.

Dünya genelinde 500’ü aşkın olarak çalışan dahili spektrofotometreye ve ölçüm kameralarına sahip olan tabakadan tabakaya baskı yapan 530×750 cm’ lik HP Indigo 12000 Dijital Ofset baskı makinesini yada HP Indigo WS6800 bobinden bobine baskı yapabilen 320×980 mm’lik baskı çerçevesine sahip baskıyı anlık olarak mikro saniyeler içinde kontrol edip, kalibrasyonu yapılmış renklerde baskı anında eşleşmemesi sonucu makineyi durduran bir süper sistem içeren bu makineler; kendi bünyelerinde sahip oldukları iş akışı algoritması sayesinde kullanıcı dostu olup, işinizi 1 ay sonra yada 1 yıl sonra fark etmez, ilk günkü renginde ilk baskıdan son baskıya kadar, kullanılan malzemeye özel olarak yapılan kalibrasyonu içeren özellikleri, referans alarak firmalara zamandan tasarruf ve kâr sağlamaktadır.

Ofset kalitesine çok yakın sonuçlar alabileceğiniz HP Indigo Dijital Ofset Baskı Makineleri, bu alanda firmaların bir numaralı tercihi konumundadır.

Kullandığı LUT(look-up table) sistemi ile dijital dosyadaki nokta kazancıyla basımı yapılan işi karşılaştırmaktadır. HP Indigo renk yönetim sistemi makinelerindeki spektrofotometre renk dalga boylarını her geçişte ölçerek belirlenen aralıkta baskı yapılmasına olanak tanır. Bu işlemlerin tamamı da sürekliliği ve sürdürülebilirliği getirmektedir.

Toner teknolojisinden farklı olarak kendine özel HP ElektroInk ile ofset mürekkebine çok benzeyen bir teknoloji kullanan HP Indigo, bu alandaki kalitesini ispat etmiş durumdadır. HP Indigo 5900 baskı makinesi, 330mm x480mm kağıt ebadı, 7 renk opsiyonu, beyaz baskı yapabilme kabiliyeti, 600 mikrona kadar malzemelere baskı yapabilen kalın kit opsiyonu ve PVC, OPP, PET gibi hassas malzemelerde mükemmel register sağlayan OneShot teknolojisi sayesinde pazarda bir çok açığı kapatmaktadır.  Tıpkı HP Indigo 5900 gibi 330mm x480mm kağıt ebadına ve OneShot teknolojisine sahip HP Indigo 7900 sayesinde renkli malzemelere beyaz mürekkep kullanarak baskı yapabilme özelliklerinin yanında bunlara ek olarak dijital gofre imkanı sunmakla birlikte transparan mürekkebi sayesinde özel lak efekti sunmaktadır. HP Indigo 5900 ve Hp Indigo 7900 sizlere aynı zamanda EPM modu denilen ve CMYK renklerinin açılarını değiştirerek CMY renklerinden 4 renkli baskı elde etmenizi sağlar. Özellikle fotoğraf baskılarında kullanılan Light Magenta ve Light Cyan sayesinde daha gerçekçi baskılar elde edilebilmektedir.

Esko tarafından geliştirilen Hp Smartstream ve Smartstream Color Engine iş akışı sistemleri kapalı devre baskı sürecinde spektrofotometre kullarak renk yönetimini en üst düzeyde yapmanın yanında, karar verme mekanizmasını da otomatikleştirmektedir.

Buradan da anlaşılıyor ki, dijital ofset artık konvansiyonel metodun destekçisi değil, paralel kulvarında baskı endüstrisini özel projelerle değiştirip gelişmesine neden olan, iş akışı sistemleriyle üretim ve kullanıcı dostu, kaliteli ana baskı teknoloji sistemi olarak nitelendirilmektedir. HP Indigo makinelerinin uluslararası ofset standartları ile uyumlu olması, firmalara hem iç hem de dış pazarda hareket kabiliyeti kazandırmakla birlikte hızlı ve kaliteli işlerin basımını yaparken işletmelerin kârlılık marjlarına direk etki edip, büyümelerine öncülük etmektedir. HP Indigo Dijital Ofset baskı makineleri piyasa şartlarında varlığını sürdürerek geliştirmeleriyle ileriki yıllarda da şu anda olduğu gibi pek çok tabuyu yıkacağının sinyallerini vermektedir.

(*)http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tifdruk%20Bask%C4%B1%20Kontrol.pdf

 

#HP #HPindigo #GokhanKuyrukcu #Matset #RenkYonetimi #DijitalBaski #CMYK #CieLab