Anasayfa » Makale » Konvansiyonel Tabaka Ofset Baskıda Mürekkep Seçimi

Konvansiyonel Tabaka Ofset Baskıda Mürekkep Seçimi

Ümit FALAY, hubergroup Türkiye, Teknik Destek Uzmanı

Günümüzden yirmi yıl önce mürekkep seçiminde sadece marka söz konusu olurken, bugün aynı markanın dahi birçok mürekkep serisi mevcut. Bir ofset matbaası duruma göre birkaç seri mürekkebi tercih edebiliyor. Burada en önemli kriter, baskıda kullanılan kâğıtlar ve basılan işlerin hangi amaç için kullanılacağıdır. Doğru mürekkep tercihinin önemli kriterlerinin başında mürekkebin kuruma şekli geliyor. Konvansiyonel ofset mürekkeplerinin kuruması üç şekilde gerçekleşir

Kuruma biçimleri

Penetrasyon ile Kuruma: Mineral yağ bazlı mürekkeplerin gözenekli baskı yüzeyi tarafından nüfuz edilmesi yoluyla oluşan kuruma şeklidir.

Evaporasyon  ile Kuruma: Mürekkep bileşimindeki çabuk buharlaşan çözücüler, baskı sonrası mürekkepten ayrılarak buharlaşır. Geriye kalan bağlayıcı madde pigment ile birleşerek sert bir renk tabakası oluşturur.

Oksidasyon ve Polimerizasyon ile Kuruma: Mürekkep kâğıda transfer edildikten sonra bünyesinde bulunan mineral yağlar kâğıt yüzeyi tarafından emilir. Geriye kalan vernik içerisindeki bitkisel yağlar ve pigment oksijen ile birleşerek, kimyasal reaksiyon sonucu polimerleşip yüzeyde sertleşir.

Baskısını gerçekleştirdiğimiz işlerin üzerine lak, vernik veya selefon gibi bir uygulama yapılacaksa kullanılacak mürekkebin penetrasyon yoluyla kuruyan mürekkep olması tercih edilmelidir. Diğer kuruma sistemlerinde kuruma, mürekkebin yüzeyinde oluştuğu ve yüzeyinde kayıplara neden olduğu için hem yavaş gerçekleşir hem de kuruduktan sonra mürekkep üzerinde düzgün bir film tabakası oluşmaz. Penetrasyon ile kuruyan mürekkeplerde ise kuruma kâğıda nüfuz ederek gerçekleştiği için diğer kuruma sistemlerine göre mürekkebin yüzey düzgünlüğü daha iyidir. Kuruma daha hızlıdır. Oksidasyon ve evaporasyon ile kurumada kuruma, mürekkepten dışarı doğru gerçekleştiği için mürekkep tam kurumadan üzerine yapılacak olan UV lak ve dispersiyon laklar kurumayan mürekkebin gaz çıkışını engellediği için portakal kabuğu görünümünde çatlaklara neden olur.

Mürekkep tercihinde önemi olan özelliklerinden biri de tack değeridir.

Tack, mürekkebin yapışkanlık değeridir. Tack değeri en basit şekilde iki parmağınızın ucuna konulan mürekkebin parmaklarınızın ayrılmasına gösterdiği direnç ile gözlemlenebilir. Mürekkebin tack değeri kâğıda tutunma derecesini belirler.

Eğer mürekkep düşük yapışkanlıkta ise kuşe kâğıtlar üzerinde tram noktalarının kenarlarının yayıldığı,  mürekkebin kâğıt yüzeyine tutunmadığı bu nedenle istiflerde kâğıt arkalarında mürekkep kirletmeleri oluştuğu görünür. Kuşelenmemiş kâğıtlarda mürekkebin yüksek yapışkanlıkta olması kâğıt yüzeyindeki liflerin blanket tarafından toplanmasına neden olur. Bu durum blankette, kalıpta çapak oluşmasına ve blanketlerin çok kısa aralıklarla temizlenme gereksinimine neden olur.

Yüzeyi kaplanmış kuşe gibi kâğıtlarda yüksek tack değerine sahip mürekkepler tercih edilebilir.  Yüzeyi kuşelenmemiş kâğıtlarda düşük tack değerine sahip mürekkepler kullanılmalıdır.

Sürtünme direnci

Sürtünme direnci, mürekkebin yüzeyinin baskı sonrasındaki katlama, kesim, yapıştırma gibi mekanik stres altında yüzeyinin çizilmelere karşı gösteriği dirence denir. Sürtünme direnci daha çok mat kuşe ve kuşelenmemiş kalın kâğıtların baskısında önem kazanan bir özelliktir. Bu tip kâğıtların baskıları sürtünme direnci düşük mürekkepler ile basıldığında gerek baskı sonrası işlemlerde gerek ise el ile temas ettiğinde dağılır ve çizilir. Sürtünme direnci mürekkebe wax dediğimiz mum katkıların eklenmesiyle arttırılır. Wax ise sıcağa duyarlı bir maddedir. Baskı sonrasında eğer lazer yazıcı gibi sıcak bir işlemden geçecek ise bu mürekkepler kullanılmamalıdır. Mürekkebin içindeki wax maddesi arttırıldıkça mürekkebin sürtünme direnci artar ancak parlaklığı azalır.

Konvansiyonel tabaka ofset baskıda mürekkep seçimi için bazı konuları buradan aktarmaya çalıştım. Özel uygulamalarınıza uygun mürekkepler için bizlerden bilgi alabilirsiniz.

 

#huberGroup #UmitFalay #SurtunmeDirenci #KonvansiyonelMurekkep #Murekkep #wax #TackDegeri #TabakaOfset