Anasayfa » Manset » Made by KBA: Kendini İdare Edebilen Baskı
KBA

Made by KBA: Kendini İdare Edebilen Baskı

ErgoTronic AutoRun ile endüstriyel baskı üretimi

Baskı üretiminde süreç adımlarının otomasyonu günümüzde eskisinden daha önemli. Bu baskı odası teknolojilerinin performans becerilerinin tümünün açığa çıkarılmasına yardımcı olarak, birçok bakımdan üretkenlikte ve rekabet yeteneğinde önemli oranda artış elde etmenin tek yolu. Bu doğrultuda hali hazırda çok şey gerçekleştirildi. İş değişim süreleri günümüzde çok daha kısa, iş akışları kapalı devre süreçleri ile destekleniyor ve ilk kullanıcılar, performans raporları ve kıyaslama gibi verilerle yönlendirilen hizmetlerin avantajlarından faydalanıyor.

KBA-Sheetfed’in Rapida baskı makinelerinin kapsamlı bir otomasyon özelliği var. Böylece, saatte 20 bin tabakaya kadar yüksek üretim hızlarına ulaşılıyor, iş hazırlık ve iş değişimi çok hızlanıyor, hassas inline kalite kontrol gerçekleştiriliyor ve üretken olunmayan süreler azaltılarak ekonomik verimlilik arttırılıyor ve atık miktarı en aza düşürülüyor. KBA-Sheetfed, ErgoTronic AutoRun özelliği ile endüstriyel baskı üretimi için süreç otomasyonunu bir üst seviyeye çıkarabiliyor.

Akıllı sistemler operatörleri rahatlatıyor

Bir önceki baskı işi tamamlanır tamamlanmaz, ErgoTronic AutoRun tamamen otomatik olarak bir iş değişimi başlatıyor ve ardından, gerekli ön hazırlık adımları tamamlanınca üretimi otomatik olarak yeniden başlatıyor. Daha sonra, operatör otomatik çalışma işlevini iptal edene veya hazırlanan iş listesindeki tüm işlerin baskısı yapılana kadar bu döngü defalarca tekrarlanıyor. Kısım değişme ve W2P işleri için, yeni bir ön hazırlık süreci yapılandırmak gerekmiyor. Tüm adımlar (ön hazırlık başlatma, iş değişimi, üretim başlatma, renk ve register kontrolü) bütünüyle entegre ediliyor ve her şey KBAuygun anda otomatik olarak tetikleniyor. Baskı makinesi ekibi sadece süreç sıralamasını takip ediyor ve böylece rutin görevler ortadan kalkıyor. Ekip yeni kalıpları ilgili kalıp değiştirici alanlarına yerleştirmeli, gerekli baskı altı malzemelerin ve sarf malzemelerinin gerektiğinde mevcut olmasını sağlamalı ve ardından istif değişimine dikkat etmeli (bir noktaya kadar istif değişimi de otomatik değil).

ErgoTronic AutoRun’ın temel uygulama alanı, ticari sektör için otonom baskı (Örneğin; kısa tirajlı işler veya sayfa sayılarının fazla olduğu ürünler için çoklu bölümler). Dil değişkenleri ise başka bir ihtimal. Otonom baskıdan, yüksek düzeyde standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiş süreçleri bulunan online matbaalar da faydalanıyor. Ambalajda da önceden belirlenen çalışma uzunluklarına ulaşıldığında ön hazırlığı otomatik olarak başlatmak veya karmaşık iş değişikliğinin tamamlanmasına müdahale etmeden üretime geri dönmek faydalı olabiliyor.

KBA-Sheetfed, 2013 yılında, ödüllü TouchTronic işletme konseptinin başlaması ile birlikte ErgoTronic AutoRun’ın temellerini attı. ErgoTronic konsolundaki iş değişim programı çok açık ve mantıklı bir yapıya sahip. Matbaacı, ilgili tüm ayarları tek bir bakışta görüyor ve bir iş değişimi sadece ekrana bir tıklama ile başlatabiliyor (Tek Düğmeyle iş değişimi).  İnteraktif bir iş listesinde planlanan tüm işler operatöre sunuluyor. Operatör de sırayı istediği zaman, yeniden düzenleyebiliyor. Mesela; aynı baskı altı malzemeye veya aynı formatta basılacak ürünleri bir araya topluyor. Bu aşamada, her iş için gerekli tüm ön hazırlık işlevlerini girmek ve yapılandırmak mümkün.

ErgoTronic AutoRun mevcut otomasyon modüllerini koordine ediyor ve bu şekilde baskı sürecinin bütününü otomatikleştiriyor. Bir shift bitişinde veya iş listesinin işlenmesinin ardından, makine alışılan şekilde manüel olarak durdurulabiliyor.

Rapida LiveApp ile konsol mobile hale geliyor

KBAÜretim sürecinin izlenmesi konusunda, operatörler de benzer şekilde öncekinden daha esnek hale geliyor. Artık ceplerinde mobil bir kontrol konsolu taşıyabiliyorlar. Akıllı bir telefon ve Rapida LiveApp ile her zaman (kantinde kahve molasındayken bile) makineleri ile iletişim halinde oluyorlar. Ekrana bir göz atarak, üretilen işin ayrıntıları ve işin tamamlanmasının ne kadar süreceği görülüyor. Baskı ekibi, mesela bir sonraki işin kalıplarını yüklemek için makineye ne zaman geri dönmeleri gerektiğine acele etmeden karar verebiliyor.

Uygulama, baskı durumuna ilave olarak devam eden üretimden canlı bilgiler (bin tabaka başına enerji sarfiyatı ve eşdeğer karbon emisyonları dahil) sunuyor. Guruplanmış data işlevi ile kâğıt ve mürekkep gibi sarf malzemeleri manüel olarak veya QR kodları aracılığı ile izlenebiliyor ve ilgili işe atanabiliyor. Sarfiyatın yeri (Mesela; belirli bir mürekkepleme ünitesi) otomatik olarak belirleniyor ve veri kaydına kaydediliyor. Tüm veriler (mürekkepler, baskı altı malzemeler, blanketler veya kalıplar) izlenmesi için veya envanter yönetimi amacıyla sunuluyor (anında ve müdahale olmadan). Veriler mobil cihazdan konsola gönderiliyor ve LogoTronic Professional ile JMF aracılığı ile şirket yönetim bilgilendirme yazılımına otomatik olarak aktarılıyor.

Entegre bakım yöneticisi, makine bakımının yanı sıra gelecek günlerde yapılması planlanan görevlere de dikkat çekiyor. Her görev için gerekli olan sürenin ilave şartnamesi bakım işinin, üretimi engellemeyecek şekilde planlanmasına imkân sağlıyor. Gösterilen adım adım talimatlar, operatöre görevleri açıklıyor. Bu da bakım sürecini daha basitleştiriyor ve tüm yanlış anlamaları engelliyor. Her bakım adımı tamamlandıktan sonra “tamamlandı” olarak işaretlenebiliyor ve operatör, uygun olduğunda ilave notlar ve yorumlar ekleyebiliyor.

Baskıda otomasyon için standartlar

KBA-Sheetfed’in amacı, tabaka ofset için yenilikçi çözümler ve proaktif hizmetler ile birlikte yeni standartları belirlemek. ErgoTronic AutoRun ve Rapida LiveApp bu tür standartların örnekleri. Bunlar, baskı makinelerinin becerilerini daha da arttırıyor, operatörlerin iş yükünü alıyor ve genellikle modern operasyon dizileri ile çalışma ortamını canlandırıyor. Özetle, bunlardan faydalanabilecek baskı şirketlerinin rekabet yeteneğini güçlendiriyor.

#KBA #ErgoTronicAutoRun #RapidaLiveApp #EndüstriyelBaskı #TabakaOfset