Anasayfa » Aktüel » Matbaa Yöneticiliği Sertifika Programı

Matbaa Yöneticiliği Sertifika Programı

hubergroup Türkiye, Aydın Üniversitesi ile birlikte Matbaa Yöneticiliği Sertifikasyon programı hazırlayarak matbaa eğitiminde gösterdiği kararlığı bir kez daha ispat ediyor.

42 saatlik eğitime matbaaların işletme ve üretim müdürlüre, üretim şefleri ile matbaa yöneticileri ve adayları katılabiliyor. Hedef minimum 15 maksimum 25 kişilik bir sınıf oluşturmak. Cumartesi günleri 09:30 – 17:00 saatleri arasında verilecek eğitim 6 hafta sürecek. Bir ilk olarak planlanan ve bizce matbaacılıkta yeni bir eğitim  alanı açmaya aday programa ilişkin bazı eğitim verecek akademisyen ve uzmanlardan görüşler aldık.

hubergroup Türkiye Yönetim Danışmanı Fatma Apaydın, “Daha iyisi için çalışan, daha iyi bir yönetici olmak isteyen ve geleceğe umutla bakan herkesi eğitim programımıza bekliyoruz”, diyor. İşte sorularımız ve cevapları:

hubergroup’un bu sertifikasyon programına ilişkin amaç ve hedefleri nelerdir? 

Fatma Apaydın: Bu programdaki en temel amacımız her zamanki gibi sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak. Matbaalarımızda makine anlamında teknolojik yatırım dünya standartlarında. Ancak makinelerden ve üretimden sorumlu insan kaynağının da bu standartta olması çok önemli. Hatta daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Makineyi yöneten ve verimli kullanan yine yöneticiler. Bu nedenle matbaa yöneticilerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz bu programda.

Programın içeriğini hazırlarken ihtiyaçları (eğitim konularını) nasıl ve kimlerle belirlediniz?

Fatma Apaydın: Burada hem üniversitelerdeki hocalardan hem de sektörde çalıştığımız matbaalardaki kişilerden görüş aldık. Ayrıca kendi ekibimiz de sektörde tecrübeli kişiler, onların da katkısı çok oldu. Akademik çevre ile iş dünyasının görüşlerini bir araya getirdiğimiz bir eğitim programı oldu.

Katılımın piyasadan ya da öğrencilerden hangi oranda olmasını bekliyorsunuz ya da arzuluyorsunuz?

Fatma Apaydın: Katılımın tamamen ya da çok ağırlıklı olarak matbaalardan olmasını hedefliyoruz. Çünkü amacımız bu işi bizzat yapan matbaaların gelişimine katkı sağlamak. Öğrenciler için ancak kısıtlı bir kontenjan ayırmayı düşünüyoruz.

Eğitim kadrosunun seçimi için nasıl bir yol izlediniz? Bunu tamamen Üniversiteye mi bıraktınız yoksa sizin piyasa tecrübeleriniz ışığında bir öneriniz oldu mu?

Fatma Apaydın: Akademik kadronun seçimini de üniversite ve matbaaların görüşlerini bir araya getirerek yaptık. Eğitim konuları belirlenince, bu konuları en iyi kimler verebilir diye görüş alarak ilerledik. Ve çok güzel bir eğitmen yelpazesi ortaya çıktı.

Bu sertifikasyon programının sonunda beklentiniz ne olacak? Sertifikanın piyasadaki İK etkisinin ne olmasını ümit ediyorsunuz?

Fatma Apaydın: Bu program, kendine, şirketine ve geleceğe yatırım yapmak isteyen kişilerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir program olacak aslında. Hem ülkemizde hem dünya piyasalarında iş yapmak her gün daha da rekabetçi hale geliyor. Bu gidişe sessiz kalmak, ya da bugüne kadar yapılan uygulamaları aynen devam ettirmek doğru değil. Her alanda kendimizi geliştirmemiz, yeni bakış açıları edinmemiz çok önemli. Ayrıca sektörümüzdeki akademisyenler ve benzer işi yapan yöneticiler ile bir araya gelerek, pozitif bir ortamda fikir alışverişinde bulunmak da çok değerli. Bu programa katılanların, bu nedenle fark getireceğine inanıyorum.

 

Öğretim Üyeleri neler diyor?

Daha önce bu tip bir eğitim verdiniz mi?

Dr. Hüseyin N. Beytut: Evet. Değişik matbaa ve kurumlarda matbaacılık üzerine farklı konularda eğitimler verdim.

Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu: Hayır vermedim.

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan: Evet, yaklaşık 20 senedir teknoloji eğitimleri veriyorum.

Dr. Emel Birol: Kongre ve sempozyumlarda, alanımla ilgili sunmuş olduğum bildirilerin dışında sektöre yönelik bir eğitim vermedim.

Dr. Özgül Yaman: Daha önce Uluslararası ve Ulusal birçok kongre ve sempozyumda, iletişim ve basım yayın alanında yaptığım bilimsel çalışmaların anlatımlarını ve sunumlarını, basım ve yayın alanında fuarlarımızda, eğitim semineri verdim. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sayısız Devlet erkânına, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, kongre ve sempozyumlarda sunumlar yaptım, sayısız televizyon programlarında eğitim konuğu olarak katıldım.

Matbaa yöneticisinin sahip olması gereken en önemli bulduğunuz üç konunun başlığını yazar mısınız?

Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu: Üretim proseslerine hakim olması, teknolojiyi ve yeni iş trendlerini takip ediyor olması, iletişimi güçlü olması.

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan: Kalite, malzeme bilgisi, baskı teknolojileri

Dr. Emel Birol: Bir matbaa yöneticisi,

  • Alanındaki, değişimlere, yeni fikirlere ve eleştirilere açık olmalıdır. Ayrıca çok yönlü olabilmelidir. Uzmanlık alanında ve tüm basım sektöründe olan gelişmeleri takip etmek için, ulusal ve uluslararası yayınları, (dergi, gazete, kitap) kongreleri ve fuarları takip etmelidir.
  • Kendini eleştirebilen ve eksik taraflarını tamamlamak için azimli ve istekli olmalı; güçlü taraflarını ise daha da güçlendirebilmelidir.
  • Kendi sorumluluklarını bilen ve çalışanlarına da sorumluluk duygusunu kazandırabilmelidir. İstikrarlı ve kararlı olmalıdır.

Dr. Özgül Yaman: Bence bir yöneticide olması gereken üç önemli meziyet; iletişim becerisi, yönetim organizasyonu, meslek bilgisidir.

Başarılı bir yöneticide olması gereken ilk ilkedir iletişim. Çalışanlarınızı iyi tanıyabilmek, sağlıklı bir diyalog kurabilmek, iyi bir dinleyici olabilmek, verim beklentilerinizi anlatabilmek, çalışanlarınızın arkasında olduğunuzu hissettirebilmek, onlara saygı duymak ve takdir etmek yöneticiyi başarıya tırmandıracak en önemli basamaktır.

Diğer bir basamak ise yönetim organizasyonudur.

İşbölümü, yenilikçilik, planlama, takım ruhu, görev sorumluluğu, denetleme gibi birçok yönetsel kavramları, yönetici özümsemelidir. Üretim akışında ki yol haritasını çizebilmeli, yine üretim sürecinde yaşanılan kriz anlarını çözebilmeli ve sakin olmayı başarabilmelidir.

En son basamak ise meslek bilgisidir. Kurumun; topluma, sektöre vereceği hizmet ve ürünü, hammaddeyi, ürünün üretim sürecini, ulusal ve uluslararası rakiplerini, sektör gelişmelerini takip etmeli ve çok iyi tanımalıdır.

Dr. Hüseyin N. Beytut: Öncelikle malzemeyi tanımalı.

Baskı ekipmanlarının kabiliyetini bilmeli.

Hangi işi kimin yapabileceğinin kararını hızlı bir şekilde vermeli.

Matbaa yöneticisi olabilmek için gerekli olan iki şeyi (teori ve uygulama bilgisini) 100 üzerinden değer paylaştırması yapar mısınız?

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan: Baskı üretim işlemleri ile baskı altı malzemeleri üzerine %60, gelişen teknolojiler ve yeni ürünler üzerine bilgi sahibi olmak ise %40.

Dr. Emel Birol: Uygulama bilgisi; Teori bilgisini eylem haline getirme becerisidir. Bu nedenle % 50 teori-%50 uygulama bilgisi önemlidir.

Dr. Özgül Yaman: Bence, teori ve uygulama becerilerinin önem değerlendirmesi eşittir.  İkisi de %50’dir, çünkü uygulama ve teori, başarılı bir verimin bütünüdür. Bilimin ışığına dayanan, mükemmel uygulamalar kusursuz hizmetin doğmasını sağlar.

Dr. Hüseyin N. Beytut: Teori ve uygulama bilgisi matbaa yöneticisi için önemlidir. Her iki bilgininde 85 in altında olmaması gerekir.

Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu: Üretim proseslerine hakim olması %50, teknolojiyi ve yeni iş trendlerini takip ediyor olması %50.

Bu sertifikasyon eğitiminde katılımcıların pratik beceri ve tecrübe düzeylerinin eğitimlerine katkısı ne olacaktır? Ne kadar önemlidir?

Dr. Emel Birol: Bu program, matbaa yöneticisi ve adayları için baskı öncesinden, baskı sonrasına kadar olan tüm süreçte gerekli olan bilgi, beceri ve bunları kazanma yollarını anlatan bir eğitim sertifika programıdır. Bu nedenle hayat boyu eğitimi destekleyen bu sertifika eğitimi, eğitimi alacak bireylere kendini geliştirme fırsatı sunacaktır. Ayrıca profesyonel yeteneklerin arttırılmasına ve basım sektöründe fark oluşturulmasına da olanak sağlayacaktır.

Dr. Özgül Yaman: Yüksek eğitim kurumlarında seçkin eğitimcilerinin ve sektör uzmanlarının kendi branşlarındaki teori ve pratik bilgilerin entegre edilerek hazırlanmış bir programın kazancı tartışılmaz. İletişim, meslek ve yönetim alanında alınacak bilgiler ışığında katılımcılara vizyon kazandıracaktır. Ayrıca bilgi her yerde kıymetlidir. Bilginin önemi ve değeri tartışılmazdır. Katılımcılara, iletişim teknikleri, ekip yönetimi ve liderlik, baskı öncesi, baskı kalitesi, maliyet, mürekkep bilgisi, baskı altı malzemeleri, renk yönetimi, baskı sonrası gibi alanlarda derin eğitimler hazırlanmıştır.

Dr. Hüseyin N. Beytut: Katılımcının pratik beceri ve tecrübe düzeyinin yüksek olması önemlidir.  Anlatılan konuları daha hızlı anlayabilmeleri ve eğitime katılımlarının maksimum olmasını sağlar.  Daha fazla örnek yapılarak karşılıklı tartışmalarla eğitim daha keyifli hale gelir.

Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu: Özellikle teknoloji ile ilgili konularda faydası olacaktır.

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan: Gerek baskı teknolojileri olarak gerekse malzeme bilgisi olarak gerekli teknolojik altyapılarını geliştirecek, yeni sistem ve malzemeleri tanıyacaklardır. Günümüz üretim prosesinde uygulanan yöntemleri, doğru ve kaliteli ürün çıkarmak için yapılması gerekenleri, teknolojik modern yaklaşımları öğreneceklerdir.

Bu programın ilk olması gelecek için nasıl bir projeksiyon ön göstermektedir?

Dr. Özgül Yaman: Katılımcılara kurum içerisinde ilerleyebilme ve meslek uzmanlığı kazandırırken, seçkin kurumların çalışanlarını ile tanışabilme fırsatı sağlayacaktır. Ayrıca eğitim platformunda buluşabilme ve gelecekte basım ve yayın alanında çalışanlarına model olabilme, kurumların bünyesindeki özel yetenekli çalışanlarına fırsat sunabilme imkânları doğacaktır.

Dr. Hüseyin N. Beytut: Geri dönüşümlere göre sektör için gereken eğitimlerin çırak, kalfa, usta seviyelerinde de verilmesi gerekliliği doğacaktır. Sektör çalışanları bu eğitimlere katıldıkça kendilerini geliştirecekler ve çalıştıkları firmalarda öğrendikleri ve duydukları bilgileri kullanmaya çalışarak daha verimli işler çıkartacaklardır.

Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu: Faydalı olacağını düşünüyorum, umarım sürekli olarak devam eder.

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan: Birçok meslek dalında olan yönetici eğitimleri ne yazık ki matbaacılık sektöründe yoktur. Hali hazırdaki yöneticilerin içinde oldukları yoğun tempodan dolayı  imkan bulamadıkları teorik bilgilerinin geliştirilmesi, yeni gelişmeler ve eğilimlerden haberdar etmek için bu eğitim oldukça önemlidir. Türünün ilk örneği olan bu eğitimin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını, gelecek geribildirimler ile daha da mükemmelleşip sektöre çok daha faydalı olacağını umut etmekteyim.

Dr. Emel Birol: Bu program, ileride basım sektöründe yetişecek olan bireylere de verilerek sektör için donanımlı ve işinde fark oluşturan çalışanların yetişmesine olanak sağlayacaktır.

 

İki uzmanın değerlendirmeleri

Programın eğitici listesinde yer alan iki uzmana da üçer soru sorduk. Odak Bilgi Sistemleri Satış ve Teknik Uzmanı ayrıca Fogra, Ugra ve X-Rite/Pantone Certified Printer sertifikasyonları uzmanı olan Göksel Şen ve Adobebilgi Kurucusu Ceyhun Akgün, programa ilişkin sorularımızı şöyle cevapladılar:

Matbaalarda ya da matbaacılara eğitimler veriyorsunuz. Özellikle Göksel bey sahada Fogra eğitimleri veriyor. Bugüne kadar verdiğiniz eğitimleri göz önünde bulundurarak bu programda yöneticiliğe tesir edecek ne gibi bilgiler paylaşacaksınız?

Göksel Şen: Baskı sektörümüzün gelişmesi eksiklerinin tamamlanması için üretim ve yönetimdeki çalışanların ihtiyaç duydukları konuları öğrenmeleri gerekiyor. Tüm baskı üretim süreci bir iş akışı ve her biri zincirlerin halkaları gibi birbirine bağlı. Eksik veya yanlış olan bölümlerdeki hatalar sonucu öngörülemez şekilde (olumsuz) etkiler. BVDM_FOGRA PSO ISO 12647 baskı öncesi ve baskı süreçlerinin tamamını kapsar. Dijital imajların oluşturulması, kalibrasyonlu ve sertifikasyonlu ekranlarda görüntülenmesi, kullanılan grafik programlarının ayarlarının Avrupa normlarına uygun ayarlara getirilmesi ve imaj dönüştürme protokolleri. Baskıya uygun PDF üretilmesi ve raporlandırılması. Grafik, Üretim ve renk kontrollerinin yapıldığı bölümlerin ortam aydınlatma koşulları. Prova Baskı makinası ve Prova RIP yazılımı yardımı ile kalibrasyonu ve sertifikasyonu.  CTP kalıp ölçümü , kalibrasyonu ve baskı karakterizasyonu eğrilerinin oluşturulması. Test baskı yapılması. Baskı makinası mekanik testlerinin yapılması. Baskı kalite kontrolü ve raporlandırılması. Bir yönetici doğal olarak tüm sürece haiz bilgilerle donanımlı olması kendisine üretim sürecinde büyük avantajlar sağlayacaktır.

Ceyhun Akgün: Bu sertifika programı içinde ve bu programın dışında ana faaliyet alanım “Baskı öncesi süreçlerin en iyi şekilde yapılması ve  yönetilmesine yönelik ” olduğundan diğer arkadaşlarımın konuları gibi kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Farklı ölçeklerde hizmet veren bir basım tesisinin hata kalemleri kendi içinde farklılık gösterebilir. Genel ortak konular fire oranları, hatalı baskı, müşteri isteklerinin baskıya yansıtılamaması sonucu geri iadeleri sayabiliriz. Bu hata kalemlerinin önemli bir çoğunluğu baskı öncesi hazırlık süreçlerinin doğru, ilgili standartlar ve iş akışlarının dışında yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Ağırlıklı olarak Grafik Tasarım programlarında (Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, Acrobat PDF) baskı öncesi hazırlık aşamaları doğru yapılmaması durumunda önemli hataların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bir çok matbaa baskı işlerini PDF formatında kabul ediyor. Tasarımı yapılan işlerin basıma uygun hale getirmek için gerekli hazırlıklarının ardından PDF olarak kaydederek gönderiyoruz. Acrobat Pro üzerinden hazırlanan PDF’in ilgili basım standartları doğrultusunda uygunluğunu denetleyebilir, hataları düzeltebilirsiniz. Acrobat Pro’yu doğru kullandığınızda baskıda yaşanılan bir çok hata tespitini öncesinde görmek ve düzeltme şansına sahip olacaksınız. Bu eğitim içinde grafik programlarında baskı öncesi hazırlık süreçlerini, dikkat edilmesi gereken hayati noktaları, PDF yapıldıktan sonra PDF’e müdahale, hataları tespit araçlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Göz ardı edilen önemli bir hata kalemi de “zaman”dır. Hatalı bir iş illa yanlış renkler, eksik bilgilerin basımı, kabul edilemeyecek baskı niteliklerinin dışında, gereğinden uzun süren, hem baskı öncesi hazırlık, hem basım ve üretim aşamasında gereğinden fazla zaman harcayan iş süreçlerini de kendi adıma hatalı bir iş olarak değerlendiriyorum. Tüm teknolojik yenilikler, yatırımların bir amacı da aynı işi daha kısa zamanda, daha verimli, nitelikli bir şekilde sonuçlandırma amacı taşır. Teknolojik yatırımı yaptığınız halde bu verimi alamıyorsanız iş akış süreçlerine bakmanız gerekmektedir.

Bu sertifika programında bilgi paylaşımımız genel olarak bu doğrultuda olacaktır. Ayrıca,, baskı öncesi hazırlık süreçlerinin daha kısa zamanda, olabildiğince hatasız tamamlanması ve sonraki aşamada baskıya gönderilen dijital belgelerin kontrol süreçlerinin yazılımlar sayesinde hata tespitlerinin en iyi şekilde yapılmasının yöntemlerinin gösterilmesiyle bizim sürecimiz tamamlanacaktır.

Paylaştığınız bilgiler özellikle bölüm yöneticiliğine mi hazırlar yoksa bir matbaanın entegre tüm alanlarına mı hazırlar?

Göksel Şen: Paylaştığımız bilgiler çok değerli. Elbette yöneticiler daha büyük çerçeveden konuya bakmalı. Bölüm çalışanları uygulayabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olmalılar. Böylece takım oyunlarında olduğu gibi sonuçlar memnuniyet verici olacaktır. Hatala azalır zaman kayıplarının ve firelerin önüne geçilir. İşletme optimum başarı, verimlilik ve kazanç elde eder.

Ceyhun Akgün: Paylaşacağımız bilgiler baskı öncesi hazırlık süreçleriyle ilgili özel bilgiler olacaktır. Teknik, yol, öneri vb. Olarak paylaşacağımız bilgilerin kullanımı da bir görev tanımıyla sınırlandırılmış bir birime özel olacaktır. Fakat burada unutulmaması gereken özel bir nokta vardır.

Matbaa kolektif bir üretim tesisidir. Her bir bölümün, birimin sorumluluğu kendi alanları, birimleri içinde olsa da zincirin halkaları gibidir. Bütünün bir parçasıdır. Bir parça eksik olması durumunda bütün tamamlanmayacağı gibi, bir aşamada gerçekleşen problem sonucu olumsuz etkilediğinden tüm alanları ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Harika bir baskı, baskı öncesinde yapılan hatalı bir katlama, yanlış bir renk ayrım, hatalı bıçak çalışmasının sonucu mücellit, kesim aşamasında geri iade olabilir. Baskı öncesi süreç, çalışmanın paketlenme aşamasına kadar olan tüm süreçleri yakından ilgilendirir.

Eğitim esnasında vereceğimiz bilgiler, baskı öncesi birim çalışanlarının en temelinden, bölüm yöneticisine kadar herkesi yakından ilgilendirecek hayati bilgiler olacaktır. Sahip olduğumuz bir çok aracın gerçek fonksiyonlarını bilgi eksikliği sebebiyle kullanamıyoruz, bu fonksiyonların bizlere kazandıracakları imkanların farkında değiliz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde ilk önce dikkati çektiğim konu, farkındalığı arttırmaktır. Çözümün olduğunu göstermektir. Çözümün varlığının bilinmesi, araştırmayı, öğrenmeyi tetikler.

Son olarak paylaşacağımız bilgiler kesinlikle bölüm yöneticisini, adaylarını birincil derece de etkiler, ilgilendirir. Sorumluluğu altında bulunan ekiplerin çalışma performansını denetleyen yöneticiler ekiplerinde meydana gelen hata kaynaklarını anlama, yorumlama konusunda bu bilgilere ihtiyaç duyarlar.

Tecrübelerinize dayanarak bir matbaa yöneticisinin bilmesi gereken en önemli üç şey sizce nedir?

Göksel Şen: Bana göre iletişim çok önemli, çalışan ekibinizle, tedarikçileriniz, teknoloji partnerlerinizle ve müşterinizle olan iletişim azami derecede önem arzetmektedir.

Baskı Sisteminin tamamına olan hakimiyet kesinlikle büyük bir kolaylık avantaj ve sorunlara olan yaklaşımlarda pratik çözümler üretilmesini sağlayacaktır.

Elbette sürekli gelişmelere açık araştıran yenilikleri ve avantajlı makina ve çözümleri işletmesine kazandırarak. Rekabetçi ve farkındalık oluşturan konuları araştırmalı işletmesine kazandırmalı.

Ceyhun Akgün: Doğrusunu söylemek gerekirse bu güne kadar bunu hiç düşünmedim. Çünkü önemli ve önemsiz gibi bir sınıflandırma bilinç düzeyinde dikkat dağınıklığına sebebiyet verebilir. Önemsiz addedilen aşamaların önemli tıkanıkların sebebi olabilir. Buradan yola çıkarak önceliklendirdiğim başlıkları paylaşmak isterim.

a) Matbaa Yöneticisi yönettiği birimin işleyişine, araç ve görevlerinin detaylarına hakim olmalı. Bu hakimiyet sorumluğundaki tüm teknik, teknolojik araçları ustalık seviyesinde kullanma sorumluluğu getirmese bile çalışma mantıklarını bilmelidir. Böylelikle biriminden gelen öneri, şikayet vb. konuları çok daha sağlıklı değerlendirme imkanı bulabilir. Yönettiği birimin sorunlarına, taleplerine çözüm getiremeyen, öneri ve şikayetleri bilgi eksikliği sebebiyle anlamayan yönetici gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda işlevini yerine getirememeye başlayacaktır. Bunun sonucu hem kendisi hem de çalıştığı kurum için bir kayıp olacaktır.

b) Problem çözme yeteneği. Müşteri odaklı çalışan tüm sektörlerin en önemli sorunu ani gelişen müşteri isteklerine, en iyi operasyonel çözümleri getirmektir. Sürekli değişen terminler, ani gelişen ihtiyaçlar karşısında tüm planları alt üst eden üretim tesisindeki problem, kriz durumlarıdır. Bu kriz aşamasında sorunun kaynağını tespit etme, çözüm getirme, inisiyatif kullanmak hayati bir karardır. Bu durumda inisiyatif kullanmak duruma hakim olmaktan, bilgiden geçmektedir.

c) İnsan ilişkileri, ikili ilişkilerdeki yetenek başarının önemli anahtarlarından biri olduğunu düşünürüm. Bizim gibi sektörlerde bireysel yetenek ve beceriler önemlidir ve vardır. Mekanik bir sistemden söz edemeyiz. Gelişen tüm otomasyon sistemleri, insan faktörünü ve müdahalesini minimuma indirme amacı taşısa da bu gün için bireysel yetenekler ön plandadır. Çalışanların aidiyet duygusu, işe karşı adanmışlık duygusu toplam sinerji ve verimlilikte çok önemlidir. Bir yönetici insani ilişkilerdeki tutumları sayesinde çalışma ortamını çekilmez bir hale getirebileceği gibi, ne kadar stresli bir ortam olursa olsun çalışanların adanmışlık duygusuyla özverili bir şekilde çalışmasını da sağlayabilir. Bunun sonucunda da artan verimlilik, azalan problemler diyebiliriz. Hep sözü edilen ekip ruhunun başarılmasıdır.

 

#MatbaaYonetimi #huberGroupTurkiye #AydinUniversitesi #FatmaApaydin #SertifikaProgrami #Matbaa