ASD Ambalaj Kongresi Dünyayı İstanbul'da Buluşturdu

ASD Ambalaj Kongresi Dünyayı İstanbul'da Buluşturdu ~ 02/01/2020
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) sektörün dünya genelindeki en önemli isimlerini ve tüm paydaşlarını İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nde buluşturdu. İki gün süren kongreye 13 ülkeden 45 konuşmacı ve bin kişi katıldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) sektörün dünya genelindeki en önemli isimlerini ve tüm paydaşlarını İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nde buluşturdu. İki gün süren kongreye 13 ülkeden 45 konuşmacı ve bin kişi katıldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, kongredeki açılış konuşmasında ambalaj sektöründe sürdürülebilir gelişme, döngüsel ekonomiye katkı ve sıfır atık yaklaşımının devamı için ambalajın geri dönüşümünün önemine vurgu yaptı. Kapanış panelinde de konuşan ASD Başkanı, sektörün sürdürülebilirlik hedefiyle geliştiğini ve yeni neslin ambalaj sektörü için oluşturduğu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ambalaj sektörünün dünya genelindeki önemli isimlerini buluşturan "Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi" temalı ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi, 21-22 Kasım tarihlerinde Swissotel The Bosphorus Istanbul'da gerçekleşti. Kongrede iki gün boyunca yapılan 15 oturumda ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, Japonya ve Türkiye olmak üzere 13 ülkeden 45 konuşmacı yer alırken, kongreye bin kişi dinleyici olarak katıldı.

"Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri” başlıklı 3 oturumda döngüsel ekonomi odaklı, sürdürülebilir esnek ambalaj, sert plastik ambalaj, metal ambalaj, oluklu mukavva, kağıt/karton ambalaj, cam ambalaj ve mürekkep gibi yardımcı malzemelerin geri dönüşümü için yapılan çalışmalar 10 farklı sunumda katılımcılarla paylaşıldı. ASD Ambalaj Kongresi 2019’da ayrıca Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri, Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme, Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat, Ambalaj Tasarımı, Aktif ve Akıllı Ambalajlar, Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri, Özel Oturum Dijitalleşen Dünya ve Türkiye Cam Ambalaj Endüstrisi, Ambalaj ve Raf Ömrü, Ambalaj Baskı Teknolojileri, Gıda Ambalajlarında Yeni Çalışmalar başlıklı oturumlar da yer aldı. Oldukça kapsamlı planlanan kongrede, katılımcıların verimli sonuçlarla ayrılması hedeflendi.

Ambalaj 'Sürdürülebilir Toplum'un yapı taşlarından birisi "Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi" temalı ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’nin kapanış panelinde iki gün süren kongrenin genel değerlendirmesini yapan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajın sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle “Sürdürülebilir Toplum” kavramının yapı taşlarından birisi olduğuna işaret etti. Kurumsal tüm firmaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (Sustainable Development Goals - SDG) uluslararası kapsamda belirlemesinin önemli olduğunu ve gelecekte bu kavramın daha çok öne çıkacağını belirten Zeki Sarıbekir, sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın ana konusunun bu olacağını ifade etti. Ambalajsız bir dünyanın düşünülemeyeceğini anlatan Zeki Sarıbekir, sektörün sürdürülebilirlik hedefiyle geliştiğini; yeni neslin ambalaj sektörü için bir fırsat olduğunu ve gelecekte en fazla önem kazanacak sektörler arasında ambalaj ve lojistiğin yer alacağının altını çizdi. Zeki Sarıbekir, konuşmasında kongreye katılan ve katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yeni nesil fırsattır

Kongre açılış oturumuna Birleşik Krallık’tan davet edilen Kuşaklar Arası Liderlik ve İşyeri İletişim Uzmanı Henry Rose Lee dikkat çeken ve çarpıcı konuşmasında, kuşaklar arası farklılıkların geçmişten günümüze süre geldiğini söyledi. Şu anda şirketlerin yönetiminde yer alan 'Baby Boomers' (1946-1964 arası doğanlar), 'Generation X' (1965-1980 arası doğanlar) ve 'Generation Y' (1981-1996 arası doğanlar) kuşaklarının, firma sürdürülebilirliğini ancak yeni nesile uyumla devam ettirebileceğinin altını çizen Henry Rose Lee, bunun ambalaj sektörü için bir fırsat olduğunu belirtti.

'Greenwashing' uyarısı

Kongreye katılan Dünya Ambalaj Örgütü (World Packaging Organisation - WPO) Başkanı Prof. Pierre Pienaar da kapanış panelinde firmalara 'yanıltıcı çevreci vaatler ve mesajlar' olarak tanımlanan 'Greenwashing' tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan bir iletişim çalışmasının şirketlerin itibar yönetimi için olumlu katkılar sunacağını belirten Pienaar, ancak bunun doğru ve sağlam kanıtlarla yapılması gerektiğine dikkat çekti. Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajların samimi ve şeffaf olması gerektiğini anlatan Pienaar, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerektiğini vurguladı.

Küresel Eğilim 3R

Ambalaj Kongresi sponsorları arasında yer alarak destekleyen şirketlerden biri de Toyo Matbaa Mürekkepleri’ydi. Kongre’de Japonya Ambalaj Pazarı Eğilimleri konusunda sunum yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Koji Wada, küresel eğilim olarak 3R (Reduce, Reuse, Recycle -  Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür) kuramına dikkat çekiyordu. Wada, bu konuyu dergimize kısaca şöylece özetledi: “Ambalaj Kongresi’nde yaptığım sunum Japonya’daki ambalaj eğilimlerini büyüteç altına alıyor. Küresel akımlar, teknolojiyi kullanarak 3R üzerine odaklanıyor. 3R’yi açacak olursak, ‘Reduce, Reuse, Recycle -  Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür’. Dolayısıyla ben de sunumumda bu eğilimleri baz alıyorum. Öncelikli konu ise “Reduce” yani “Azaltma”. Bu konuda alınan tedbirler ve ambalaj çözümler mevcut.”

“Ambalajda kullanılan plastiklerin yerini başka ham maddelerin alması çalışmalarının yanı sıra nasıl aynı ambalaj için daha az malzeme kullanabiliriz sorusuna cevap aranıyor. Burada plastikten, kâğıt bazlı malzemelere geçiş mümkün ve Japonya’da örnekleri oldukça çok. Ambalajların ölçülerini, boş kalan keskin köşelerini ortadan kaldırarak aynı ambalaj içine daha fazla malzeme sığdırmak, ambalaj malzemesinin kalınlığını azaltarak daha az atık oluşturmak gibi örneklere sunumumda da yer verdim.  Gelecekte yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok. Dolayısıyla, bu konu sadece bizim gibi şirketlerin gündeminde değil. Her şirket sürdürebilirlik konusu üzerinde çalışıyor.”

Wada, şirketin ağırlıklı olarak ambalaja yönelik üretim yaptığını da sözlerini ekliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Koji Wada’nın ambalaj alanına ve Türkiye’ye bakışına dair sorumuz üzerine fabrika yatırımına ilişkin yorumları ise şöyle:

“Toyo Ink olarak ağırlıklı ambalaj sektörünü odağımıza aldığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık olarak işimizin %70’i ambalaj tarafında devam etmektedir. Elbette bu alanda da birçok kategoriden, çeşitlilikten bahsedebilirim. Esnek ambalaj, karton ambalaj, UV gibi.. Ek olarak, ihracatta da ciddi bir ivme kazandık. Toyo Ink Group’un; Avrupa, Afrika, Rusya ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için Türkiye’yi üretim ve satış üssü olarak konumlandırması ihracatta hedef büyütmemizi sağladı. Toyo Ink Group, Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu. Üç buçuk yıldan beri Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak Manisa’da faaliyet gösteren şirketimiz her geçen yıl biraz daha büyüyor. Alınan sonuçlardan gerçekten çok memnunuz. Bunu Türkiye’de yeni yatırım yapıyor olmamız da teyid ediyor zaten.”

SunChemical yeni dijital kartelası ile verimliliğe ve tasarrufa yönlendiriyor

Doğrusal ekonomi modeli olan "üret-kullan-at”, yerini döngüsel ekonomi modeline bırakıyor. Döngüsel ekonomide üreticiler, endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için atıkları ortadan kaldırıyor, malzemeleri yeniden kullanarak geri dönüştürüyor. Sun Chemical, ASD Ambalaj Kongresi 2019’da, bilişim teknolojileri ve endüstri faaliyetlerinin birlikte kullanımının önemi vurguladı. Endüstri 4.0 bağlamında, özel ekipman ve yazılımlar ile oluşturduğu; farklı baskı altı malzemelerinde kullanılacak dijital renk kartelası ile birlikte, dijital baskı renk çeşitliliği artacak. Yeni trend renklerin oluşumuna yön veren teknoloji, hedef pazarda renklerin farklı baskı yüzeyleri üzerinde standartlaştırılmasına da olanak sağlayacak. Kongre sırasında lansmanı yapılan ve farklı etkinliklerde tanıtımı devam edecek olan dijital kartela sayesinde kâğıt sarfiyatı azalarak, baskılı kâğıt atığının oluşumunu ortadan kaldıracak. Döngüsel ekonomiye uygun bir çözüm ortaklığı sunan bu yenilik, paydaşlarımızın kendilerine özel renk kartelası ile daha verimli bir işleyişe ve yüksek rekabet gücüne sahip olmalarını sağlıyor.

Mürekkep, kullanıcı güvenliği ve sürdürülebilirlik

hubergroup Ofset Ambalaj ve Metal Dekorasyon Ürün Müdürü Joseph Sutter ve SF/UV Küresel Ürün ve Portfolyo Müdürü Bernd Groh Kongrede birer sunum yaptılar. İkili sunumları ve ambalaja yönelik görüşlerini paylaşırken ana tema güvenlik ve sürdürülebilirlik oldu:

Joseph Sutter: Eğer ambalaj üzerine konuşuyorsanız ya da üretim yapıyorsanız öncelikli soru güvenlik olmalı. Bu ana noktanın ardında tüketici sağlığı için ambalajdan gıda üzerine mürekkep geçişi olmaması gerektiği, yatıyor. Biz bu problemin çözümü için bir mürekkep üreticisi olarak çok uzun zamandır çalışıyoruz ve son on yıldır gıda içeren ambalajlar için tüketici sağlığı koruyan mürekkepler üretiyoruz. Bugün gıda ve tüketici için bu açıdan hiçbir risk kalmamıştır.

Bernd Groh: hubergroup için ürünlerimizin üretiminde sürdürülebilirlik ana konumuzdur ve tabii ürünlerimizin çevresel etkisi. Ana görevimiz müşterilerimizi bu konuda destekleyebilmektir. Çocuklarımız için yaşayabilecek bir başka gezegenimiz yok. Öyleyse onların yaşayabileceği bir dünya için sorumluluklarımız var.

Joseph Sutter: Sürdürülebilir bir ambalaj için tasarım sürdürülebilir olmalıdır. Doğru komponentlerin kullanılması işin sadece bir parçası. Bu kongrede dinlediğimiz gibi sürdürülebilirliğin birçok parçası var. Ambalajların daha küçük hale getirilmesi, daha hafif ambalajlar üretmek, parçalara ayırmak ve benzeri birçok tartışılan konu var. Benim bu kongredeki sunumum gıda güvenliği hakkında ve gıda ambalajlarında kullanılan baskı mürekkeplerinin GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulamaları'na uygun koşullarda tasarlandığını ve üretildiğini anlatıyor. Genel olarak Avrupalı mürekkep üreticilerinin, matbaaların güvenilir gıda ambalajını üretebilmesi için gösterdiği çabadan bahsediyor. Avrupa’da çok sayıda regülasyon var. Bu regülasyonlara uygun gıda ambalaj mürekkebi üretimimizi beş başlık altında anlatıyorum: Hammadde, üretim, kontrol, tecrübe ve garanti.

Bernd Groh: Kongrenin ana temalarından biri olan döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik için anahtar rolü üstleniyor. Ağır hammaddeler kullanarak sürdürülebilir ürünler yapamayız. Bu dünya için en kötü senaryo olur. Bir diğer önemli nokta ise bizim endüstrimizin mücadelesidir. Ambalaj endüstrisi farklı ürün ve komponentleri bir araya toplamalı. Bu şekilde doğru ürünleri bir araya getirebilir ve sürdürülebilir ambalajlar üretebiliriz. Sonuçta ambalaj tüketici için güvenilir olmalıdır ve bu mutlaka izlenecek bir yoldur. Bu yolu bulabilmek için yapılan geliştirmeler sonuçta nasıl bir sürdürülebilir ambalaj tasarlanması gerektiğini araştırmaya bizi sevk eder. Biz huber group olarak pazara sertifikalandırılmamış herhangi bir şey sunamayız. Müşterilerimiz sürdürülebilir olan veya olmayan mürekkep arasında bir seçim yapmalılar ve onların faydasına olan şey son derece açık. Sürdürülebilirlik sadece baskı odasında sadece süper markette biten bir şey değil. Çevresel etkileri kaldırılmış ürün gurubumuz bunun çok daha ötesinde daha fazla sürdürülebilir ve daha az çevresel etki ve dönüştürülebilme sunar.

Joseph Sutter: Bu kongre bize Türkiye’de ambalaj pazarının ne derece önemli olduğunu gösterdi. Gerçekten büyük bir pazar ve bu kadar çok ilgilinin burada toplanmış olması büyük başarı. Tebrik ve teşekkür ediyorum.

Son not

ASD Ambalaj Kongresi son yıllarda düzenlenmiş en başarılı etkinlik olarak kayda geçti. Bildirilerinin dolu içerikleri, konuşmacıların konularına olan hâkimiyetleri ve izleyicilerin ilgisine sponsorların güçlü desteği eklenince keyifli ve faydası yüksek bir kongre halini aldı. ASD yönetimi bu kongreyi her ne kadar dört yılda bir yapmayı planlamış olsa da sanırım Zeki Sarıbekir’in de kapanış konuşmasında belirttiği gibi iki yılda bir frekansına da dönebilir. İlgi bunu gerektiriyor gibi göründü ancak nihai karar ASD Yönetim Kurulu’nun olacak. Kongre ile ilgili içeriklere ve daha fazla detaya ambalajkongresi.org adresinden ulaşılabiliyor.

#ASD #AmbalajKongresi #Ambalaj #ZekiSarıbekir #WPO #PierrePienaar #Kongre #SürdürülebilirAmbalaj #DöngüselEkonomi #SustainableDevelopmentGoals #toyo #sunchemical #hubergroup #KojiWada #mürekkep #BerndGroh #JosefSutter #HenryRoseLee #3Rtrend #ReduceReuseRecyle #ToyoInkGroup #DijitalKartela
İletişim:

MATBAA&TEKNİK®

VOLİ FUAR HİZMETLERİ A.Ş

Güneşli Evren Mahallesi Bahar Caddesi No:6/1 Polat İş Merkezi B Blok Kat3 Bağcılar – İstanbul

Telefon 0 212 604 51 24 – GSM 0 542 412 29 74 - Faks 0 212 604 51 35

www.matbaateknik.com.tr

akif.tatlisu@img.com.tr

Gizlilik Politikası Teslimat ve İade Mesafeli Satış Sözleşmesi

© Matbaa Teknik ~ Tüm Hakları Saklıdır 2018 ~ web@img.com.tr