Anasayfa » Dijital » Océ VarioPrint i300 = Esneklik ve Büyüme

Océ VarioPrint i300 = Esneklik ve Büyüme

Yatırım kârlılığı, sabit ve değişken maliyetlerle, farklı yöntemlerle ölçülebilir. Ölçülmesi kolay olan kısım, sabit bir maliyet olan donanımın amortisman maliyetidir. Rulo beslemeli inkjet yazıcılara kıyasla kayda değer derecede daha düşük satın alma maliyeti olan Océ VarioPrint i300, daha geniş bir pazarı ilgilendirmektedir.

Bu makale I. T. Strategies, Inc. tarafından hazırlanmıştır

Bir ürünün sınıflandırılamamasına, ancak daha geniş çeşitli ürün gruplarında yer alabilmesine pek sık rastlanmaz. Océ VarioPrint i300 bu tür bir ürün. Tabaka beslemeli, renkli mürekkep püskürtmeli bir üretim baskı makinesi ve diğer benzer sınıftaki dijital renkli toner baskı makinelerine kıyasla iki kat üretken. Kitap ve fatura/ ekstre baskısına uygun, ve çek baskısı için kullanılan MICR mürekkepleri de içeriyor.

En çekici özelliklerinden biri, i300’ün yaygın ofset kağıt çeşitlerine baskı yapmasını sağlayan ColorGrip öxelliğine sahip olması; kullanılabilecek kağıt çeşitleri gün be gün genişlemekte.

Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Teknolojisi

İnkjet teknolojisi, kırk yılı aşkın bir süredir belge basımında kullanılmakta. Genelde, tüketici sistemlerinde kullanılan bir teknoloji olarak bilinir, ancak çok yönlülüğü tüketicilerin evde yaptıkları baskıların çok ötesindedir. Bir süpermarkete girin; posterlerin ve raf koridorlarının ucundaki tabelaların inkjet ile basılmış oldukları olasılığı en az %33’tür. Büyük inşaat malzemeleri perakendecilerinde bulunan ahşaba benzetilmiş seramik karoların hemen hemen hepsi inkjet ile basılmıştır. İnkjet baskı teknolojisinin kullanıldığı alanların en hızlı büyüyeni, Avrupa temelli perakendecilerin bastıkları atletik spor giyim ve elbiseler gibi, tasarımları sık değişen hızlı moda ürünleridir. Ayrıca renkli inkjet teknolojisi, 2008’den beri yaygın olarak, kitap, doğrudan postalama (direct mailing) ve fatura/ekstre üretimi için rulo beslemeli kağıtlarda kullanılmaktadır. Bu cihazlar, pazarda mevcut olan rulo beslemeli siyah beyaz toner yazıcılara kıyasla 3 ila 10 kat daha hızlıdır. İnkjet teknolojisinin değerli ve inanılır olduğunun en önemli kanıtı, inkjet yazıcı ve mürekkeplerini satın almak için küresel olarak yıllık ne kadar para harcandığıdır. Bu meblağ şimdi, ofset baskı makineleri, ofset mürekkebi ve kalıplarına harcanan meblağa eşittir.

İnkjet harcamalarının çoğunluğunu hâlâ tüketici inkjet baskısı oluşturmaktadır. Tüketici inkjet yazıcıları çıktı kalitesi ve kullanım kolaylığı açılarından doruğa çıkmışlardır ve tüketici baskısı hacimleri mobil iletişim alternatifleri nedeniyle baskı altındadır. Bu yüzden, inkjete yapılan araştırma ve geliştirme yatırımları, hızla, üretim inkjet ve endüstriyel (belgesel olmayan) uygulamalara kaymaktadır.

İlk geliştirme odağı inkjetin üretkenliğini arttırmak ve böylece toner ve ofset arasında kalan alana köprü olmasını sağlamak olmuştur. İnkjet teknolojisinin tasarımı, üretkenliği arttırmak amacıyla, çift yönlü baskı geçişi sistemden, tek geçişli bir baskı kafası sistemine geçmiştir. Bu sistemde, birçok baskı kafası birbirleriyle kağıdın enini tamamen kapsayacak bir dizi olarak birleştirilmiştir. Bunun net etkisi püskürtme uçları (nozzle) sayısındaki dramatik artıştır (seri sistem yazıcılardaki yaklaşık 1000’den, Océ VarioPrint i300’deki 30.000+’ya kadar) ve bu, belli bir süre içinde çok daha fazla mürekkep damlacığının püskürtülebilmesini sağlar.

Tek geçişli inkjet teknolojisinin riski püskürtme ucu arızasıdır çünkü çalışmayan ucun damlacıkları seri yazıcılarda olduğu gibi dönüş geçişinde yazılamaz. Tek geçişli yazıcılarda çalışmayan püskürtme uçları sorununu telafi etmek için üretim yazıcılarda püskürtme ucu arızası algılama özelliği vardır. Bu algılama sistemleri, bitişik uçların otomatik olarak devreye girmelerini ve daha büyük damlacıklar püskürterek arızalı uçları telafi etmelerini sağlarlar. Bu, yazıcı periyodik bir bakım için durdurulup bozuk ucun standart bakım veya temizlik döngülerinde kurtarılmasına kadar olası bir bantlanmayı (sayfa boyunca boş şerit) gizler. Bu teknik o kadar başarılı oldu ki tek geçişli inkjet yazıcıların sorunsuz kullanılabilirlikleri hiç tartışılmamaktadır. Gerçekten de, arttırılmış üretkenlik, daha basit bakım ve (tonerli yazıcılara kıyasla) daha az hareketli parçanın bulunmasının sağladığı daha düşük çalıştırma maliyetinin avantajları, inkjetle basılmış sayfa sayısının hızla artmasına neden olmuştur. Bu düzeydeki bir artışa, 1950’lerdeki modern ofset baskının ilk dönemlerinden beri rastlanmamıştı.

IT Strategies, 1990’ların sonlarından beri tek geçişli inkjet yazıcıların gelişmesini izlemektedir. Birinci tek geçişli üretim yazıcılarının 2008’deki ticari lansmanlarından beri, inkjet sayfa hacimleri, 2008’den 2016’ya kadar bileşik olarak yıllık %73 artarak 2016’da küresel olarak 260 milyar sayfa baskısına ulaştı (bakın şekil 2). Şaşırtıcı bir meblağ gibi algılansa da, bu tüm diğer ofset ve tonerle basılmış sayfaların sadece küçük bir kısmı.

Genelde, inkjet ile basılmış sayfaların daha fazla artmasını ve inkjetin tonerli ve ofset sistemlerden daha da fazla hacim kapmasını engelleyen özellikler: rulo beslemeli iş akışları; tek cihazda kaliteli kağıtlara, inkjet kaplama kağıtlara ve ofset kuşe kağıtlarına baskı yapabilme; ve rulo beslemeli inkjet yazıcılarda yüksek hacmin neden olduğu yatırım kârlılığı engelleri. Bu kısıtlamaların tümü, Océ VarioPrint i300’ün gidermeye çalıştığı kısıtlamalar.

 

Kaynak: IT Strategies, Inc.

Océ VarioPrint i300 İş Akışı Çok Yönlülüğü

Baskı sağlayıcılar, kuşaklardır, baskı işi hacmi, alt malzeme veya basılı format açılarından bağımsız olarak, kişiye özel çıktı üretebilme konusunda rekabet etmişlerdir. Baskı hacimleri düştükçe ve siparişlerin frekansı arttıkça, özelleştirme, otomasyon ve verimliliğin düşmanı addediliyor. Rulo beslemeli inkjet yazıcılar, 1.000-3.000 adet kitap basımı, doğrudan posta teklif mektupları ve yüksek hacimli fatura/ekstre baskı gibi göreceli olarak tutarlı işlerin otomatikleştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Rulo beslemeli yazıcıların yapamadıkları: işlerin özelleştirilmesi, alt malzemelerin hızla değiştirilebilmeleri, tek bir kitap, önceden basılmış kağıdın üstüne basım ve işlemsel hatırlatma belgeleri gibi çok küçük hacimli işlerin maliyet etkin olarak üretilebilmeleri.

Hollandalı dijital kitap matbaası Digiforce, artan farklı baskı işlerini karşılamada yardımcı olması için 2016’da bir Canon Océ VarioPrint i300 satın aldı. Digiforce’un Direktörü Roeland Lamme, şöyle yorumluyor: “BT sihirbazlarımız, kitap basımının idari ve kurulum süreçlerini otomatikleştirdiler ve Océ VarioPrint i300, tek bir çıktı kadar küçük hacimlerde bile olsa, siyah beyaz ve renkli sayfaların karışımını gayet rekabetçi fiyatlara basabilmemizi sağlıyor.”

Kaliteli, Inkjet Kuşe ve Ofset Kuşe Kağıtlara Basabilme Yeteneği

Océ VarioPrint i300’ün en çekici özelliklerinden biri, bir dizi alt malzeme üstüne baskı yapabilmesidir. i300’ün alt malzeme esnekliği, çok çeşitli kağıtlara baskı performanslarını uzun yıllardır geliştirmiş olan ofset baskı makineleri kadar yüksek olmasa da, Canon Océ, son 12 aydan kısa bir süre içinde, i300 ile basılabilecek 400 alt malzemeyi nitelendirip belgeledi. Nitelendirme, renk profillerinin oluşturulmasını ve yazıcı ayarlarını içeriyor. Bu ayarlar arasında, alt malzemenin yüzey gerilimi ve sıvı emme yeteneğine bağlı olarak mürekkep kapsama ve mürekkep kurutmanın optimizasyonu bulunuyor. Canon dünya genelindeki kağıt laboratuvarlarına 2,5 milyon dolar yatırım yaparak nitelendirilmiş alt

malzemelerin artışını hızlandırdı. Bu kağıtların sayısı her gün artmakta.

Océ VarioPrint i300’ün en faydalı özelliği, müşterilerin farklı alt malzemelere olan gereksinimlerini kayda değer bir operatör müdahalesine gerek kalmadan karşılayabilmesidir. Örneğin, baskı sağlayıcıların işlerinin %80’i, kaliteli ve inkjet için optimize edilmiş kağıtlar gibi “standartlaştırılmış” alt malzemelere basılır. Ancak, geri kalan %20, mağazayı zorlayan işlerdir. Bunlar arasında ofset kağıt türleri de bulunmaktadır. Bu kağıtlarda baskı kalitesini ve mürekkep performansını en üst düzeye çıkarabilmek için, i300, ColorGrip diye adlandırılan bir kaplama öncesi astar döşer. Bu ön kaplama, önceden ve sadece inkjet mürekkebinin püskürtüleceği yerlere püskürtülür. Bu astar sıvısının içindeki katkılar, mürekkepteki su içeriğinin kağıdın içine çekilmesini sağlar. Böylece, mürekkep renklendiricilerinin kuruması için yeterli zaman tanıyarak nokta boyutlarının büyümesini engeller. Mürekkep noktalarının bu istenmeyen büyümesine “nokta şişmesi” denir.

Baskı sağlayıcıları, özel alt malzemelere adanmış yazıcılara sahip olmak veya bunlara yatırım yapmak gereksinimini azaltarak, daha önceden riskli olabilecek yeni iş türlerini üstenebilirler.

Yatırımın Geri Dönüşü

Yatırım kârlılığı, sabit ve değişken maliyetlerle, farklı yöntemlerle ölçülebilir. Ölçülmesi kolay olan kısım, sabit bir maliyet olan donanımın amortisman maliyetidir. Rulo beslemeli inkjet yazıcılara kıyasla kayda değer derecede daha düşük satın alma maliyeti olan Océ VarioPrint i300, daha geniş bir pazarı ilgilendirmektedir zira kullanıcıların çoğu ayda bir milyon sayfa kadar küçük hacimlerle çalıştıkları sürece i300’den iyi bir yatırım geri dönüşü elde edebilirler.

Ölçülmesi daha zor olan değişken maliyetlerin etkisidir. Mürekkep maliyetleri toner maliyetlerinden daha düşük olma eğilimi gösterir. Bunun nedenlerinden biri, i300’ün, eşdeğer toner temelli sistemlere kıyasla daha yüksek aylık hacimler basabilmesidir.

Diğer somut avantajlar arasında bakım maliyetlerindeki tasarruf vardır. Kişiselleştirilmiş taşıt kullanım kitaplarında uzmanlaşmış olan Hollandalı kitap üreticisi ScanLaser B.V., iki dijital renkli baskı makinesini tek bir Océ VarioPrint i300 ile değiştirdi. (Not: kişiselleştirilmiş taşıt kullanım kitaplarında, sadece sipariş edilmiş seçenekler bulunur ve bu, üreticinin telefon desteği maliyetleri ile satın alım sonrasındaki müşteri memnuniyetsizliğini düşürür.)

ScanLaser’ın CEO’su Sander Jansen, Océ VarioPrint i300’ün alımı hakkında şunu söylüyor: “Daha yüksek kaliteli ve maliyetli kağıt tercih etmiş olmamıza rağmen, elimizdeki üretim portföyü için geçerli olan toplam satın alım maliyetimizi düşürmenin yanı sıra, ScanLaser daha yüksek bir kapasiteye de ulaştı.”

Ancak, diğer önemli “gizli” avantajlar da var. Yatırım geri dönüşünü etkileyen “gizli” avantajların biri, Océ VarioPrint i300 ile yeni iş türleri ve yeni müşteriler çekebilmektir. Arna Marketing’in CIO’su Anthony Mills, bunu çok iyi açıklıyor. Mills’e göre: “i300’ü ilk satın aldığımız zaman, müşteriler bizden siyah ve beyaz fatura/ekstre baskısı talep etmeye devam ettiler. Belgelere çok ufak bir fiyata biraz renk ekleyebildiğimizi görünce, konuşmalar sadece maliyet ile ilgili olmaktan çıktı ve bizim onlar için renkli olarak başka ne yapabileceğimizi sormaya başladılar.”

Diğer bir “gizli” avantaj, cihazın sorunsuz çalışma süresidir. Océ VarioPrint i300’ün ilk alıcıları, birinci üretim yılında çalışma süresinin %95’in üstünde olduğunu belirtiyorlar. Bu özellik, donanım yatırımlarını daha yüksek sayfa sayısında amorti edebilmelerini sağlamanın yanı sıra, tesislerinde bulunabilecek diğer makinelerde serbest kapasiteye yol açabiliyor. Bu da, baskı sağlayıcıya diğer cihazlara ek iş alabilme olanağı sunuyor.

Makinenin çalışamama süresindeki düşüş, Arna Marketing’in, müşterilerinin talep ettiği 1-2 günlük teslimat beklentilerini karşılayabilmesini sağladı.

Océ VarioPrint i300‘ün Uyumu

Baskı cihazlarındaki geniş çeşitliliğe bakıldığında, Océ VarioPrint i300’ün fiyat/ performans aralığında başka bir makine olmadığına inanmak gerçekten zor. Benzer tabaka boyutlu, hem siyah beyaz hem de renkli toner yazıcıların çoğundan daha üretken. Toner yazıcılardan daha pahalı, fakat hatırı sayılır derecede daha büyük hacimler üretebildiği için donanım fiyatının sayfa başına amortisman maliyeti düşüyor.

Rulo/sürekli form besleme yazıcıların aksine, kağıt esnekliği sunuyor. Ayrıca, çıktı kalitesi, alt malzemenin kalitesine bağlı olarak, ofsete yakın olabiliyor.

Bunların hiç biri, kullanıcıların Océ VarioPrint i300 ile neler yapabilecekleri kadar önemli değildir. i300 aşağıdakileri yapmak için kullanılacak bir araçtır:

-Önceden baskılı kağıtlara siyah beyaz toner yerine renkli üst basım

-Hemen hemen siyah beyaz toner maliyetine renkli basım

-Bazı ofset baskı işlerinin dijital baskıya dönüştürülmesi

-Toner dijital baskıdan inkjet dijital baskıya geçiş

-Sık sık kağıt türü değiştirebilerek yüksek hacimli renkli üretim baskısı

Océ VarioPrint i300’ün yaşam döngüsü için henüz erken olsa da, IT Strategies, müşterilerin yaklaşık %40’ının i300’ü mevcut olan rulo besleme üretim baskı hacimlerini yükseltme için satın aldıklarını tahmin etmektedir. Bu hacim artışı, aylık mevsimsel talep doruklarını aşmak veya esnek bir tekrar baskı yazıcısı kullanmak yoluyla sağlanabiliyor.

Müşterilerin yaklaşık diğer bir %40’ı ise, Océ VarioPrint i300’ü, renkli çıktıları renkli toner cihazlara kıyasla daha maliyet etkin olduğu için kullanıyor. Renkli toner ve (i300 de dahil olmak üzere) inkjet yazıcıların çıktı kalitesinin farklı olduğu şüphe götürmez.

Toner, doğal fiziksel süreci gereği olarak kağıdın üzerine yerleşir. İnkjet mürekkebi ise, kağıt tarafından bir dereceye kadar emilir. Bu, ışığın kırılmasında farklar yaratır. Hangi tür çıktının tercih edileceği kullanıcının gözüne bağlıdır. i300 müşterileri, önemli olan tek kararın ikili bir karar olduğu bilincine varmışlardır: yani satılabilir veya satılamaz kararı. Birçok uygulamada i300’ün düşük çalışma maliyeti karar öğesidir.

 Kaynak: IT Strategies, Inc.

Océ VarioPrint i300’ü diğer baskı cihazları sınıflarından ayıran bir diğer farklılaştırıcı, yatırımın korunmasıdır. Toner ve ofset baskı sistemlerinin aksine, i300’ün çekirdek görüntüleme motoru baskı kafalarından oluşur ve bu sayede değiştirilebilir ve sürümü yükseltilebilir. Bu özellik tüm rulo beslemeli ve tabaka dijital inkjet baskı makineleri için geçerlidir. Ancak i300’ü farklılaştıran bir özellik daha vardır: alt malzeme uyumluluğunun genişletilmesi. Daha önceden belirtildiği gibi, i300 tüm alt malzemelere basamaz. Ancak, Canon ve Océ’nin önceden kaplamaya, mürekkep kimyasına ve yazılımlara yaptıkları yatırımların bileşimi sayesinde, i300’ün baskı yapabileceği alt malzeme çeşitleri gelecekte genişlemeye devam edeceğinden, i300’e bugün yapılacak olan yatırımın ilerde daha da çok yönlülük sağlaması bekleniyor.

Sözün Özü

IT Strategies, Océ VarioPrint i300’ün ilk sahiplerine, cihazı birkaç ay kullandıktan sonra yaşadıkları en büyük sürprizin ne olduğunu sordu. Ancak, yanıt bizim beklediğimiz yanıt değildi. Esneklik değildi. Yeni müşteri yaratma kabiliyeti değildi. Beklenen çıktı kalitesi bekleneni aşmıyordu. Bütün bu öğelerden söz edildi ama hiçbiri en büyük sürpriz değildi. En büyük sürpriz cihazın üretkenliği idi.

Arna Marketing CIO’su Anthony Mills’e göre: “Vakit nakittir. Cihaz kurulana kadar ne kadar üretken olduğuna inanmıyorduk. Nominal baskı hızının dakikada 294 A4 imaj olduğunu biliyorduk, ancak üretkenliğe katkıda bulunan diğer özellikleri bilmiyorduk.

RIP süresi daha önce 3 saat süren işlerde 10 dakikaya indi. Cihazın sorunsuz çalışma süresi %95 olduğundan planladığımızdan daha fazla hacim üstlenebildik. Océ VarioPrint i300 ile geçen yılın en yoğun ayında 9 milyon A4 imaj üreterek rekor kırdık.”

 

Cihaz sahiplerini şaşırtan bir özellik daha vardı: işlerinin üzerindeki kültürel etki. Satın aldıklarının sadece yeni bir donanım olmakla kalmadığını gördüler. İşlerini baştan düşünmelerini sağlayan bir cihaz aldılar.

Müşterileri, satış elemanları ve tasarımcıları tarafından, daha önce verimli olarak üretemeyecekleri yeni uygulama denemeleri yapmaya zorlandılar.

Sonuçta, Océ VarioPrint i300’ün onlara gerçekten sağladığı şey, yeni iş modelleri oldu. i300, en düşük maliyet yerine değer satmayı, işleri en etkin olarak nasıl işleyebileceklerini, bu işleri nasıl sonlandıracaklarını, ve bu işleri mikro hacimlerde en az temas noktasıyla nasıl teslim edebileceklerini baştan öğrenme fırsatı sağladı.

Yeni çıkan bir ürünün sınıflandırılamamasına pek sık rastlanmaz. Océ VarioPrint i300’ün sunduğu esneklik sayesinde, yenilenmiş büyüme, heyecan ve baskının geleceği hakkındaki güven canlanıyor.

I.T. Strategies Hakkında

I.T. Strategies, Inc., dijital renkli baskı donanım ve malzemeleri üreticilerine hizmet vermeye adanmış 25 yıllık bir araştırma danışmanlığı kuruluşudur. Şirket, dünya genelindeki dijital baskı sektörü satıcılarına akıllı veri, analiz, strateji ve yürütme yöntemleri sağlar. İnkjet teknolojisi gelişimini merkez alarak, 3B baskıdan geniş formatlı grafik poster baskısına kadar olan uygulamaları kapsar.

 

#Oce #Canon #AntonyMills #DijitalBaski #Dijital #Matbaa #Baski #ITStrategies