Anasayfa » Baskı Yönetimi » Ofset Baskı ve Dijital Baskıda Standardizasyon

Ofset Baskı ve Dijital Baskıda Standardizasyon

Şafak Durgut, Odak Bilgi Teknolojileri, Teknik Satış Sorumlusu

Baskı sektörü için standartlar ISO (International Organization for Standardization) tarafından belirlenen 12647 olarak isimlendirilen kalite standardında değerlendirilir. Baskı öncesinden başlayan prosesler baskı sonuna kadar sağlanmalı ve çeşitli ölçüm sistemleri ile kontrol edilerek sürekli hale getirilmelidir.

Günümüzde matbaaların en çok zorlandığı durumlardan biri işten işe geçişin zor olması ve işe girişlerde yaşanan zaman kaybı ve fire oranıdır. Baski öncesinden baskı sonuna kadar ölçme ve değerlendirme yaparak uygulanacak standardizasyon ile bu kayıplar bertaraf edilmektedir. Üretimlerini standardize eden firmalar, baskı aşamasında karşılaşacakları zorlukları önceden tespit etmekte ve daha üretime geçmeden gerekli düzeltmeleri yaparak en doğru sonuca kısa sürede ulaşmaktadır.

Ofset Baskı için standardizasyon, baskı öncesi departmanında kullanılan softproof monitörlerin kalibre edilmesi ve sertifikalandırılmasıyla başlar. Böylelikle monitörler baskıya en yakın rengi gösterecek ve karşılaşılacak problemleri daha ilk aşamada tespit edip düzeltilmesi sağlanacaktır. Yine baskı öncesinde kullanılan bir Fogra Onaylı Dijital Prova Sistemi kalibre edilerek sertifikalandırılması gerekmektedir. Buradan alınan provaların müşteri ile paylaşılması müşteri ile Matbaa arasında iletişim aracı olarak kullanılacak ve üretime geçmeden müşteriden baskı onayı alınmasını sağlayacaktır. Baskı öncesinde hazırlanan çalışmayı renk kaybı yaşamadan üretebilmek için yapılması gereken diğer aşama ise CTP linerizasyon ve kalibrasyonudur. CTP’de alınan linear kalıplar ile yapılacak ilk test baskısında yine ISO tarafından belirlenen CMYK zemin renklerinin LAB değerleri gerekli seviyeye getirilmelidir. Zemin renklerin  LAB değerleri yakalandığında her rengin tram skalalarından nokta kazanç değerleri ölçülmeli, fazla veya az şişen tram değerleri CTP Rip yazılımından ISO standartlarına uygun nokta kazancı seviyesine getirilmelidir. Baskı öncesinden baskı sonuna kadar yapılan bu çalışma sayesinde Grafik departmanında ekranda gördüğümüz rengi en az kayıpla baskıda almamız mümkün olacaktır.

Gözardı edilmemesi gereken bir başka konu ise baskı öncesinden başlayıp baskı sonunda biten çalışmanın değerlendirildiği Grafik ve baskı departmanlarında ISO 3664 (D50 5000Kelvin) aydınlatma koşullarının sağlanmasıdır. Ortamın baskıyı Kontrol etmek için gerekli koşullarda olduğu sertifikalandırılmalıdır.

ic-plate-2

Kalıp değerlerini ölçmek için kullanılan kalıp densitometresi ve baskıda kullanılan Spektrofotometrenin diğer görüntüleme ve baskı sistemlerinde olduğu gibi kalibrasyona ihtiyaç duymaktadır. Uzun süre kalibre edilmeyen cihazlar ile yapılacak ölçümler hatalı sonuçlar vereceğinden başarısız bir standardizasyon sağlayacaktır. Cihazların  kalibrasyon işlemleri üretici firmanın belirlediği periyotlarla yetkili teknik servisinde sertifikalı olarak yapılmalıdır.

Günümüzde markaların ürün çeşitliliğinin artması ve baskı adedinin düşmesi konvansiyonel baskı sistemlerinde maliyetleri artırmasından ötürü Dijital Baskı’nın çokça tercih edilmesini sağlamaktadır. Birçok Matbaa, konvansiyonel baskı sitemlerinin yanında dijital baskı yatırımları da yapmakta, böylece müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Dijital baskı makinelerinin teknolojisi gereği artık yüksek kalitede baskı yapabilmektedir. Bundan dolayı kaliteden ödün verileceği yanlış bir düşüncedir. Diğer baskı sistemlerinde olduğu gibi dijital baskıda da standardizasyon mümkündür. Bu çalışma yalnızca baskı provası almak için kullanılan Dijital Prova Sistemlerinde ve üretim yapılan Dijital Baskı Sistemlerinde RIP (Raster Image Processor) yazılımları ve ölçüm cihazları ile mümkün olmaktadır. Her baskı makinesinin ürettiği bir renk evreni bulunmaktadır. Dijital baskı sistemlerinde de olan bu renk evrenleri ICC profiler ile yönetilmektedir. Rip yazılımları sayesinde Dijital baskı makineleri konvansiyonel baskı sistemlerinin renk evrenleriyle eşleştirilebilmekte ve aynı kalite sağlanabilmektedir.

PSO

Baskı makinesi yatırımlarına ayrılan bütçeyle kıyaslandığında çok düşük bütçelerle standardizasyon ve sürdürülebilir kalite sağlanabilmektedir. Aynı zamanda BVDM, FOGRA veya UGRA sayesinde sertifikalandırılmakta ve yurtdışı baskı satınalmacıları için kalite koşulu olarak değerlendirilmektedir.

Rekabetin üst düzeyde olduğu sektörde farklı olmak en ucuz ürünü üretmek gibi görünmektedir. Bundan ötürü kalite her geçen gün azalmakta ve yatırım yapan firmaların da bu yatırımlarının  karşılığını alamamasına sebep olmaktadır. Baskıda olduğu gibi satın alma yaparken de standardizasyon uygulanmalı ve belirli kalitede üretim yapan firmaların aynı çapta firmalarla kıyaslanması genel oalrak sektörü ileri taşıyacaktır.

Odak Ailesi olarak distribütörlüğünü yaptığımız EIZO Monitörler, Xrite ölçüm cihazları, CGS Oris Rip yazılımları ve Just aydınlatma sistemleri ile sürdürebilir kalite sağlamakta öncü olmaya devam edeceğiz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*