Anasayfa » Makale » Ofset Baskıda Pantone Üretimi ve Kalite Kontrolü

Ofset Baskıda Pantone Üretimi ve Kalite Kontrolü

Tasarım ve baskı endüstrisi ile yakından ilgilenmiyorsanız pantone renk terimine yabancı olabilirsiniz. Pantone kataloğu binlerce rengin elde edilebilmesi için renk formülasyonlarının açıklandığı ve her rengin tek tek gösterilerek içinde yüzde olarak, hangi mürekkepten ne kadar bulunduğunu gösteren kataloglardır.

Hakkı Çetinkaya, hubergroup Türkiye, Laboratuvar Şefi

Pantone katalogları bir standart değil, bir referans özelliğindedir. Tasarım aşamasında matbaa ile müşteri arasında basılacak işin rengini belirlemek, üretim aşamasında da rengin kontrolü bu kataloglarda ki renklere göre yapılır. Her rengin bir numarası vardır,  bu numaralar rengin her yerde aynı anlaşılmasını sağlar. Pantone renklerin bir kısmını CMYK olarak baskı sistemlerinde basabiliriz. Bir rengi dört ayrı rengin üst üste gelerek oluşturulması, rengin her basılan tabakada aynı olmasını zorlaştıran bir durumdur. Bu problemin oluşmaması için özellikle firmaların kurumsal renklerinde pantone mürekkepler kullanılır.

Pantone mürekkep kullanarak elde edeceğiniz baskıların en belirgin özellikleri:

 1. Baskı şekli ve baskı altı malzemesi değişmedikçe CMYK baskıya nazaran daha tutarlı olmasıdır.
 2. Bu renklerin diğer baskı tekniklerine göre farklılıkları ise en iyi renk değerini ve görüntüsünü elde etmenizi amaçlamaktadır.
 3. Pantone renkler, markaların logo renkleri için çok önemlidir.

Ofset matbaalarda karşılaşılan en büyük sorun, baskı altı malzemesi değişince rengin değişmesidir. Bu sorunun çözümü rengin ideal bir laboratuvar ortamında üretilmesi ile sağlanabilir. Ayrıca tek pigment (mono pigmentler), pigment yoğunlukları fazla olduğundan CMYK karışımında elde edilen ara pantone renklerinden daha verimlidir. Bu durum baskı maliyetlerinde üreticiye avantaj sağlamaktadır.

252 yıldır renklere hayat veren hubergroup Türkiye olarak özel renk üretim istasyonumuz ile müşteri taleplerine hız ve kalite unsurlarını öne çıkaracak şekilde cevap vermekteyiz.

hubergroup Türkiye olarak özel renk laboratuvarında aşağıdaki mürekkep gruplarını üretebilmekteyiz.

 • Tabaka Ofset Mürekkepleri : Pantone mürekkepler, yaldız ve floresan katkılı mürekkepler
 • Gıda Ambalaj Mürekkepleri: Düşük migrasyonlu gıda ambalaj mürekkepleri
 • UV Ofset Mürekkepler: PVC ve kâğıt, karton baskı altı malzemesi için mürekkepler
 • UV Gıda Ambalaj mürekkepleri: Gıda ambalajına uygun düşük migrasyonlu ofset mürekkepler
 • H-UV Ofset Mürekkepler: H-UV ofset pantone mürekkepler
 • LED-UV Ofset Mürekkkepler: LED-UV ofset pantone mürekkepler
 • Teneke Ofset Mürekkepleri: Teneke üzerinde ısı ile kuruyan mürekkepler
 • UV Teneke Ofset Mürekkepleri: Teneke üzerinde UV kurutma sistemi ile kuruyan mürekkepler
 • IML Mürekkepler : IML etiket baskı mürekkepleri

Pantone renk talebi açarken aşağıdaki iki konuya önem verilmesi bizler için önemlidir:

Pantone renk ilk defa çalışılacak ise pantone numarası, baskı altı malzemesi ve varsa yaş numune mürekkep üreticisine verilmelidir. Bununla birlikte uygulama yapılacak baskı sistemi de bildirilmelidir.

Pantone renk daha önceden üretilmiş ise müşteri siparişi Pantone kod ve laboratuvar üretim kodu ile açmalıdır. Pantone kodu tek başına yeterli olmadığı durumlarda müşteriden laboratuvar üretim kodu istenmesi gerekmektedir. Bu süreci doğru işletmek müşteriye özel spot mürekkep renginin zamanında ve doğru gitmesini sağlar.

Mürekkep Laboratuvarında olması gereken cihazlar

Spektrofotometre

Reçete oluşturma ve düzeltme yazılımı

Baskı kalite kontrolü için yazılım

Laboratuvar terazisi

Baskı prova cihazı: Baskı çeşidine göre

Standart Işık kabini: Görsel renk karşılaştırma sonuçları için

Karışım istasyonu (dispensing makinesi ) veya  manuel hazırlık

Eğitimli personel

Dozajlama ünitesi

Çoklu karıştırıcılar

UV kürlendirme cihazı

Etüv

Mürekkep Renk çalışması:

Üretilmesi istenen renk pantonesi, yaş numune veya basılı örnek referans alınarak müşterinin talep ettiği rengin çalışması, uygun cihaz, ekipman ve yazılım kullanılarak hassasiyetle yapılmaktadır.

Spektrofotometre: Farklı yüzey özelliklerine sahip zeminlerde kalite kontrol amaçlı veya formülasyon amaçlı doğru ölçüm geometrisine sahip spektrofotometreler kullanılmalıdır.

Reçete Oluşturma ve Düzeltme Yazılımı:

Bu yazılımın veri tabanı, baskı koşullarını ne kadar iyi taklit ederse, aldığımız reçete baskı prosesine uygun olmasını sağlar.

Dispensing İstasyonu:

Mürekkep formülasyon programında hazırlanan reçeteler laboratuvarda test edildikten sonra baskı için büyük miktarlarda mürekkep hazırlanması prosesi başlatılabilir. Mürekkep formülasyon programında onaylanan reçete, network üzerinden dispensing sistemine gönderilerek mürekkep üretiminin yapılması sağlanır. Bu üretimlerin istenildiği zaman, istenilen miktarda yapılabilmesi için dispensing sistemleri kullanılır. Diğer önemli bir hedef ise her zaman aynı rengi tekrarlanabilir şekilde üretebilmektir.

Standart ışık kabini:

Görsel karşılaştırma renk kalite kontrolünde ışık kabini farklı ışıklar altında kontrol etmek için önemlidir.

Metamerizm: Belli bir ışık kaynağında benzer olarak eşleşen iki rengin, başka bir ışık kaynağı altında farklı görünmesine metamerizm denir. Hedef renk ile üretilen renk arasında metamerizm olup olmadığı kontrol edilmelidir. Baskı aşamasında metamerizm tespiti için çok geç kalınmış olur. Bu nedenle farklı ışık kaynaklarını simüle edebilen standart ışık kabinleri kullanılmalıdır. Hangi ışık kaynakları altında kontrol yapılacağı, ürününün son kullanıcının gözüne hangi ortamlarda göründüğüne göre seçilmelidir.

Kurutma Ekipmanları:

Etüv: Teneke mürekkeplerin 180-210 derecelik ısıda kuruma testini yapmak amacı ile kullanılır.

UV Kurutma Sistemi: UV baskı için üretilen mürekkebin baskı malzemesinde kurumasını test etmek için kullanılır.

Çoklu karıştırıcılar: Mürekkep karışımının homojen şekilde yapmasını sağlar.

Laboratuvar ortamında baskı ortamına uygun üretim yapmak:

Laboratuvar ortamında mürekkep formülasyon yazılımı ile üretilen reçetenin, baskıda aynı sonucu vermesi istenir. Laboratuvarda yaptığınız formülasyon renginin baskı makinesinde aynı sonucu vermesi için baskı makinesi koşulları laboratuvar ortamında sağlanır. Aynı reçete, farklı miktardaki mürekkep transferlerinde farklı renk olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle mürekkep laboratuvarında doğru bir prova cihazı kullanılmalıdır. Bu amaçla IGT cihazı ofset baskı makinesinin mürekkebi uyguladığı miktarı örnekleyerek rengin doğruluğunu görmemizi sağlar.

İdeal Mürekkepte Hedef

DE değeri,  iki renk arasındaki farkı makine yazılımı olarak görmemizi sağlayan standart bir ölçüm değeridir. Referans olarak alınan rengin yapılan numuneye göre karşılaştırmasını sağlıklı bir şekilde yapmamızı sağlar. Standart değer DE:3 olarak kabul edilir. Laboratuvar ortamında yapılan rengin, DE değeri 1,5 ve altında üretilmesi hedeflenmelidir.

Metamerizm riskini minimuma indirmek için mürekkep mümkün olduğu kadar az bileşen ile üretilmelidir. Mürekkep renginin standart ışık kaynakları altında kontrolü sağlanmalıdır.

Bir mürekkep rengi, birçok formülasyon ile üretilebilir, mürekkebin fiyatı içinde kullanılan hammaddelerin fiyatıyla belirlenir. Aynı mürekkebi uygun maliyetle ve yüksek maliyetle de üretmek mümkündür. Doğru rengi, standartlara uygun olarak, optimum maliyetle üretmeliyiz.

Özel renk üretirken, müşteri taleplerinin doğru anlaşılıp, üretilen mürekkebin hatasız olarak baskısının gerçekleştirilmesi, zaman kayıplarının önüne geçilmesiyle, müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır.

Doğru renk üretimi için hubergroup Türkiye teknik destek uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

#hubergroup #HuberTurkiye #HakkiCetinkaya #Pantone #MurekkepYapimi #murekkep #OzelRenkHazirlama #MurekkepMutfagi #Dispensing #Murekkeprecetesi #Ofset