Anasayfa » Aktüel » Toyo Matbaa Mürekkepleri Başarılı Bir Yıl Kapanışı Yaptı

Toyo Matbaa Mürekkepleri Başarılı Bir Yıl Kapanışı Yaptı

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, yılsonu değerlendirmesini yaparken faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda 2017 hedeflerine ulaştıklarını, anlatıyor. Benli, 2018 yılı için de “FED ve Merkez Bankası kararları piyasa oyuncularının ve sanayicilerin kısa vadeli stratejilerini şekillendirmede etken olacak. Bizler de gelişmeleri yakından takip edeceğiz” yorumunu yapıyor:

 

MATBAA&TEKNİK:  Şirketiniz açısından 2017 yılını değerlendirir misiniz? Hedefler ne ölçüde gerçekleşti? 2017 yılında yaptığınız yatırımlar var mı? Yatırımın bütçesini öğrenebilir miyiz?

Yakup Benli: 2017 yılı Türkiye için çok yoğun gündemler ile başladı. Referandum, kurlar, faizler ve Ortadoğu’daki siyasi karışıklıklar derken 2016 yılına benzer her anlamda dalgalanmanın yoğun olduğu bir yılı geride bırakıyoruz. 2017 yılında özellikle kurlardaki volatilite ve hammadde fiyat seviyelerindeki değişimler hem basım endüstrisini hem de bu endüstriye mamül ve hizmet tedarik eden firmaları oldukça etkiledi. Böyle dönemlerde firmalar adımlarını çok dikkatli atmalı, anlık değişimlere ayak uydurabilecek kadar esnek ve çevik davranabilmelidirler. TOYO Matbaa Mürekkepleri olarak 2017 senesinde öngörülü davranarak aldığımız erken önlemler ile risk yönetiminde ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebilirim.

 

Sektördeki rekabet her geçen yıl giderek artıyor. Böyle bir ortamda finansal verilerimizin bir önceki yılın çok üzerinde olumlu sonuçlar göstermesi beni son derece mutlu etmektedir. Elde ettiğimiz bu sonuçlar gelecek planlarımızı yaparken daha cesur davranabilme ve yeni yatırım kararlarının alınmasına zemin sağlamaktadır.

Özetle TOYO Matbaa Mürekkepleri faaliyet gösterdiği her sektörde 2017 yılı hedeflerine paralel finansal büyüklüklere ulaşmış ve geçen sene koyduğu hedeflerin tamamının üzerinde kapatmıştır.

 

MATBAA&TEKNİK: Sektördeki rekabette firmanızı ön plana çıkaran farklılıklar, sunduğunuz hizmetler nelerdir?

Yakup Benli: Öncelikle bizim için farklılaşmanın anahtar kelime olduğunu söylemeliyim. Yenilikçi ürün ve kaliteli hizmet anlayışımız ile müşterilerimize ülke çapında 7×24 hizmet sunuyoruz. Müşteri odaklılık anlayışımıza uygun şekilde kurduğumuz altyapımız ve yüksek kaliteye sahip beklentileri aşan ürünlerimiz ile sektörümüzün öncüleri arasındayız.

Global pazarda rekabet gücümüzü artırmak ve sektörümüzü geleceğe taşımak için yeni teknolojilere, Ar-Ge’ye ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Ar-Ge’ye ayırdığımız pay Türkiye ortalaması çok üzerindedir. Her yıl ciromuzdan minimum %2.5 arge faaliyetlerimize pay ayırıyoruz.  Verdiğimiz bu önem doğrultusununda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’yenin İlk Mürekkep Ar-Ge Merkezi ünvanını kazandık. Müşterilerimiz günlük işlerini devam ettirken, biz onların gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yatırım yapıyoruz.

 

MATBAA&TEKNİK: Sektörde karşılaştığınız sorunlar ve çözüm önerileriniz?

Yakup Benli: Genel olarak sektöre yeni giren ve pazar payını artırmak isteyen firmaların uyguladıkları zararına satış (proje fiyatlama) politikaları, rekabet ortamının bozulmasına, müşteri memnuniyetinin ve sektöre duyulan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Sürdürülemeyecek fiyat politikaları ile sadece günü kurtarmaya ve kısa vadede pazar payı kapmaya çalışan bu şirketler aslında sektörümüze ciddi anlamda zarar veriyor.

Ayrıca bir diğer önemli unsur ise sınai haklardır. Gelişimin temel ölçütü bilgidir. Bilgi, üretilen mamülün ve hizmetin değer oluşturmasını sağlarken kendi ekosistemini de oluşturur. Bilgi ekonomisinin temelinde ise Ar-Ge yatırımları vardır. Ekonomik büyüme sağlayabilmek için teknolojik ürünler ve hizmetler ile Ar-Ge yatırımlarına kaynak ayırmak gerekir.

İşte tam bu noktada bilgiyi, üretilen yenilikçi fikri ve sonucunda ise ortaya çıkan değerleri korumak çok önemlidir. Şirketler doğaldır ki ellerindeki değerleri gelire çevirecek ve yeni araştırmalarına kaynak olarak aktararak sürdürülebilir bir gelişim grafiği çizmek zorundadır.

 

Bir ülkenin yeni teknoloji üretme ve ürün geliştirme yeteneğini ifade eden Ar-Ge yatırımları, teknolojik yenilik sürecinde bilgi birikimi oluşturmanın da önemli unsurudur. Ar-Ge yatırımları ile sınai hakların koruması arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır. Çünkü Ar-Ge yatırımları teknolojik yenilik için bir girdi niteliğindedir.

Bilgi ve değerlerin korunması en temel gereklilikler arasında olup şirketlerin bu faaliyetlerine devam etmesi için motivasyonlarını yükseltecektir.

Özetle,  pazarın gelişmesi için yenilikçi fikirler üretilmesi, fikirlerin geliştirilerek somut hale getirilmesi ve bu çıktıların korunması çok önemli. Sanayici olarak Sınai Mülkiyet Kavramının üzerinde durulmasını ve sınai hakların mutlaka korunması gerektiğini düşünüyorum.

 

MATBAA&TEKNİK: 2017 yılında sektör nasıl bir performans sergiledi? 2018 yılının nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

Yakup Benli: Ambalaj ve baskı sektörü makro göstergeler açısından ciddi büyüme potansiyeline sahiptir. Ekonomik veriler sektörümüzün konjonktürden etkilense de büyümesini devam ettirecek altyapıya sahip bir sektör olduğunu da göstermektedir.

Ancak 2017 yılı kur hareketlerinin çok dalgalı yaşandığı bir yıl olması sebebi ile bu riski yönetemeyen şirketler açısından son derece olumsuz mali sonuçlar doğurmuştur, doğurmaya da devam edecektir. Kur hareketlerinin bu şekilde hızlı olduğu dönemlerde borç alacak dengeleri ile stok yönetimi ve üretim faaliyetlerini optimize etmek hayati önem taşıyor. Bu noktada hiçbir firma ve kişinin hata yapma lüksü yoktur. Bizler bu bakış açısı ile süreçlerimizi yeni teknoloji altyapı yatırımları ile destekliyoruz.

 

2018 başlarken her dönem olduğu gibi makro politikalar piyasanın genel seyrini belirleyecek. FED ve Merkez Bankası kararları piyasa oyuncularının ve sanayicilerin kısa vadeli stratejilerini şekillendirmede etken olacak. Bizler de gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

TOYO Matbaa Mürekkepleri olarak kısa vadeli değişimleri operasyonel faaliyetlerimizle avantaja çevirmek ve bu avantajları iş ortaklarımız ile paylaşmak hedefindeyiz. Bildiğiniz gibi şirketimiz Ocak 2016 yılından itibaren Japon mürekkep ve kimya devi Toyo Ink Group bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Geçtiğimiz ay kesinleştirerek açıkladığımız bir yatırım kararımız var. Bu yatırım kapsamında mevcut fabrikamız haricinde Manisa Organize Sanayii Bölgesi içinde 62 bin m2 alana kurulu Türkiye’nin en modern mürekkep ve hammadde tesisinin temelini atacağız.

Projenin 1’inci etap çalışmalarını 2019 yılında sonlandırmayı ve takip eden 3 yıl içinde projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım kararımızda güncel finansal sonuçlarımızın etkisi olduğu gibi basım endüstrimizin geleceğine ve ülkemizin civar lokasyonlardaki göçüne de güveniyoruz. Türkiye’yi Toyo Ink markası için Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Rusya pazarlarının mürekkep üretim üssü yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu manada (büyüme, bütçe disiplini, cari işlemler açığında azalma) her şeyin yolunda gitmesi ve doğru politikaların uygulanması halinde 2018 yılının tüm sektörler için olumlu bir şekilde geçmesini bekliyorum.

 

#ToyoInk #manisa #YakupBenli #TOYO #Murekkep #Matbaa #Baski