Anasayfa » Aktüel » Tüm Grafik Kâğıtları Üretimi ve Tedariği için UPM

Tüm Grafik Kâğıtları Üretimi ve Tedariği için UPM

UPM, dünyanın sayılı kâğıt üreticilerinden biri. Türkiye’de kendi ofisi ile bulunan üreticilerden biri olan UPM, oldukça büyük bir organizasyon.  Enerjiden bio yakıtlara, bio kompozitlerden kâğıda uzanan geniş bir üretim alanına sahip. Finlandiya merkezli bir şirket. Helsinki Borsasına kote olan UPM, 13 ülkede üretim yapıyor. 19 bini aşkın çalışanı var ve 2016 cirosu 10 milyar Euro civarında. UPM hakkında bilgileri ve şirketin kâğıt pazarına bakışını değerlendiren şirketin Genel Müdürü Mert Ecer, organizasyonu kısaca şöyle özetliyor:

“Öncesinde Fineks tarafından temsilcilik bazında Türkiye’ye hizmet veren ve UPM-Kymmene Kâğıt Ürünleri şirketi ile Türkiye ofisini 2007 yılında kuran UPM, bütün iş kolları içinde ağırlıklı olarak kâğıt üretimine odaklanıyor ve en yüksek cirosu da kâğıttan geliyor. Kâğıt konusunda UPM Paper ENA (Avrupa & Kuzey Amerika), UPM Specialty Papers, UPM Raflatac olmak üzere üç organizasyona sahip.

Gazeteden yazı tabı kâğıtlarına kadar geniş bir kâğıt portföyü

“Kâğıtta en kuvvetli olduğumuz taraf dergi kâğıtları. SC ve mekanik kuşe kâğıtlar, gazete kâğıtları, birinci hamur, kuşe ve yazı tabı kâğıtları üretim alanımızda. Özetle UPM gazete kâğıdından yazı tabı kâğıdına kadar grafik kâğıtlarında tam bir portföye sahip. Sadece bristol ve temizlik kâğıtları üretmiyoruz. UPM Paper ENA’da 17 tane fabrika var. Ayrıca Çin’de ve Finlandiya’da iki fabrikamız daha var ki bu fabrikalar etiket alt ve üst kâğıdı üretiminin yanında Çin’deki fabrikamız birinci hamur üretimi de yapmaktadır. Burada bir parantez açarak belirteyim ki UPM Paper ENA’nın en kuvvetli olduğu taraf, her ürünü en az iki farklı fabrikada üretiyor olması. Bu da herhangi büyük bir baskı oluşması halinde bile muhakkak kâğıt tedarik edilebilir durumda olmamızı sağlar. Bir tür yedekli çalışma gibi düşünebilirsiniz. Lojistik avantajı sebebiyle Avrupa’daki fabrikalarımız genel olarak Orta Avrupa’da yerleşiktir.”

Ecer, UPM’in Türkiye’deki en büyük satış kanalının gazete kâğıtları olduğunu anlatıyor.  Sıralama matbaalar ve tüccarlar olarak devam ediyor. UPM ayrıca global perakende zincirlerinin de kâğıt tedarikçisi. Ecer, UPM’in 10 milyon ton kâğıt üretimi olduğunu söylüyor ve 2016 Avrupa kâğıt tüketimini de şöyle gruplandırıyor:

2016 Avrupa kâğıt tüketimi rakamları ve UPM

“Gazete ve dergi kâğıtları 6’şar milyon ton. Kitaplar için 1 milyon ton, tüketici kullanımları için 6 milyon ton ve direkt postalama için ise 11 milyon ton kâğıt tüketimi var. Yıllık 10 milyon ton üretimi ile UPM, gazete kâğıdından yazı tabı kâğıtlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapmakta. Bu sebeple sadece şu kaliteye odaklanıyoruz demek çok doğru değil. Grafik kâğıtların tamamı farklı son kullanım alanlarıyla bizim için büyük önem taşımakta. Türkiye’de gazete kâğıtlarında öndeyiz, demiştim. Bu alanda standart, beyazlatılmış ve renklendirilmiş kâğıtlarımız var. Gazetelerin kapak sayfalarında kullanmaya başladıkları, kendinden perdahlı, baskıyı daha güzel gösteren SC kâğıtlarımız mevcut. Onun dışında mekanik kuşeli ve LWC, MWC yani dergi grubu kâğıtlarımız da Türkiye’de en çok ilgi gören kâğıtlardır.”

Yeni bir kâğıt UPM Impresse Plus C

UPM şimdi de gazete pazarına yeni bir kâğıt sunuyor. Bu kâğıdın en önemli özelliği ise coldsette basılmasına rağmen heatsette basılmış gibi bir baskı kalitesi sağlaması. Kâğıdın tokluğu ve perdahı mürekkebin daha yukarıda kurumasına yardımcı olarak daha canlı baskılar elde edilmesine yardımcı oluyor. Ecer, bu inovatif ürün çerçevesinden 2018 hedeflerini çiziyor: “2018’de UPM, inovatif ve müşterilerimize kâr sağlayacak yeni ürünlerini yaygınlaştırmak istiyor. Çünkü fiyat baskısı kâr marjlarını düşürüyor ve kâğıt tüketen matbaalar farklılaşarak bu durumdan kurtulmaktan başka bir çare bulamıyorlar. Baskıda farklılaşmanın ilk adımı ise elbette kâğıtta farklılaşmaktan geçiyor. Bu, UPM’in genel stratejisidir.  Ülkeler bazında Türkiye’de de bunu sağlamak istiyoruz.”

UPM, bobin kâğıt tedarikinden piyasa ile direkt olarak çalışıyor. 2017 yılında dünyadaki tüm UPM organizasyonlarında olduğu gibi Türkiye’de de bir kan değişikliğine gidildi. Fineks’ten transfer olarak UPM Türkiye’de 2007 yılından bu yana Satış Müdürü olarak görev yapan Ecer, Genel Müdür olarak atanırken Satış Müdürü görevini ise halen Satış Operasyon Takım Lideri görevini devam ettiren Damla Sağlamer  Satış Müdürü pozisyonunu devralmış.

Şirketin tabaka kâğıt satışları konusunda Simge Antalis bayii olarak görev yapmakta.

Kur risklerine dikkat!

Kâğıt fiyatlarındaki artışı da değerlendiren Ecer, özellikle kimyasal selülozda yaşanan fiyat artışına dikkat çekiyor:

“Pazarın bu yıl en önemli sıkıntısı selüloz fiyatlarındaki ciddi artış. Özellikle kimyasal selülozdaki artış. Bu artış biz kâğıt üreticilerini de çok zorluyor. Çünkü ana hammaddemizdeki fiyat artışını yansıtmak zorunda kalıyoruz.  Kâğıdın fiyatı matbaacı için ne yazık ki şu an çok çok fazla önemli. Ciddi bir baskı oluşturuyor. Elbette kâğıdın kalitesi çok önemli. Matbaalar kâğıdın beyazlığından, tokluğuna kadar belli bir standart içinde olmasına önem veriyorlar. Özellikle satın almacılar tarafından çok kaliteli kâğıtlar isteniyorsa fiyattan daha ziyade kalite ön plana çıkıyor. Ama fiyat baskısı da müşterimiz açısından yadsınamaz bir durum. Rekabet çok güçlü ve bununla birlikte düşen kâr marjları nedeniyle kur risklerini doğru yönetilmesi gereken en önemli kalem olarak görüyorum. Sektördeki dostlarımıza alternatif inovatif ürün seçeneklerimizle birlikte müşterilerine avantaj sağlayarak kendi kâr marjlarını arttırabileceklerini ve fiyat baskısından ve diğer risklerden ancak böyle kurtulabileceklerini, tekrar hatırlatmak isterim.”

“2018’de gazete kâğıtları ve birinci hamur ile ilgili bir mücadele olacak”

“Gazete kâğıtlarında ciddi bir sıkışıklık var. Talebin yüksek olması ile birlikte Avrupa’daki kapanan gazete fabrikaları ve geri dönüşümlü selüloz bulunamaması tedarik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı gazete kâğıtlarına olan talebin 2018’de de artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte birinci hamurda da ciddi bir talep artışı ve hammaddesi olan kimyasal selüloz fiyat artışı bulunmaktadır.

Bu durumu 2017 sonu itibari ile çok ciddi şekilde hissedebiliyoruz. Bu sebep ile 2018 yılında gazete kâğıdının ve birinci hamurun mücadele ile geçeceğini düşünüyorum.”

Kâğıdın çevresel etkilerini azaltmakta önemli adımlar

UPM, geri dönüşüm ve karbon ayak izinin küçültülmesi konusunda ve yenilenebilir enerjide çok önemli faaliyetleri olan bir şirket. Ormanlardan kâğıdın lojistiğine kadar her noktada çevresel etkileri gözeten şirketin bazı tedbirleri, bu konuya ilişkin gayretlerini en iyi biçimde açıklamakta. Ecer’in verdiği bilgilere göre mesela UPM, geri dönüştürülmüş kâğıt kullanıcısı olarak grafik kâğıt üreticileri arasında lider. Taşımacılıkta kullandığı kamyonların karbon ayak izini takip eden şirket, kâğıdı matbaaya ulaştıran kamyonların dönüştürülmek üzere atık kâğıt yüklenerek boş dönmemesini, dolayısıyla ton başına düşen zaruri karbon ayak izini düşürmeyi sağlıyor. Yenilenebilir enerji çalışmalarında da öncü olan şirket elektrik santrallerinde %60’ın üzerinde yenilenebilir enerji kullanıyor. Bir ton kâğıt başına düşen CO2 emisyonu ise globalde %38, Finlandiya’da ise %64 azaltılmış durumda. Kâğıt üretiminin en önemli yardımcısı olan su tüketiminde ise UPM son 15 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlamış. Şirketin hedefi 2020’e kadar ton başına kullanılan su miktarını %15 oranında düşürmek.

 

#UPM #UPMTurkiye #MertEcer #GazeteKagitlari #Kagit #SimgeAntalis #Antalis