Anasayfa » CtP » UPM Kağıdın Başarısına İnanıyor
UPM Kağıdın Başarısına İnanıyor

UPM Kağıdın Başarısına İnanıyor

 

UPM Kağıdın Başarısına İnanıyor

UPM Kağıt İş Grubu Başkanı Jyrki Ovaska, “UPM kağıt sektöründe en güçlü şirket olmayı hedefliyor” diyerek, Myllykoski şirketinin Ağustos ayında gerçekleşen satın alınmasının gerekçelerini özetledi ve yeniden yapılanma sürecini duyurdu. Ovaska sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pazarda varolan pozisyonun korunması veya yükseltilmesi kolay bir süreç değil. Bunun için sürekli olarak kurum operasyonlarını değerlendirmek ve gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor.”
Myllykoski satın alma işlemlerinin Ağustos ayında sonlandırılmasının hemen ardından UPM, Finlandiya, Almanya ve Fransa’daki kağıt üretim kapasitelerinin azaltılacağını açıklamıştı. Alınan bu tedbirlerle birlikte UPM’nin, maliyetler anlamında Myllykoski satın alma işleminden önceki halinden daha rekabetçi bir hale gelmesi bekleniyor.
Ovaska, satın almaların bu tip avantajlardan dolayı gerçekleştiğini belirtti: “Aksi takdirde bu avantajları sağlamak — imkansız değilse de—  son derece güç.”
UPM’nin planı, kağıt üretim kapasitesini 1,3 milyon ton azaltmak ve anlaşma sonucunda aynı işlemleri yürüten organizasyonların ve birimlerin faaliyetlerini durdurmak. Ovaska, konu hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Satın alma işlemi ile UPM’nin rekabet gücünün artırılması hedeflendi. Bu da daha önce hiçbir şirketin sahip olamadığı verimliliğe ulaşmak anlamına geliyor.”
Ayrıca, satın alma sebebiyle oluşması beklenen faydanın hesaplanandan daha fazla ve yıllık 200 milyon avro tutarında olması öngörülüyor. Eğer üretim kapasitelerinin azaltılması gerçekleşirse, ve daha rekabetçi fabrikalarda üretime yoğunlaşma sağlanırsa,  özellikle sabit giderlerde sinerji elde edilecektir. Bu konuyla ilgili olarak Ovaska: “Amacımız UPM’nin satışlarını azaltmak değil; kapasite fazlasını kısmak” dedi.
Ovaska, UPM’nin insan kaynakları ile ilgili düzenlemelerinin şirket çalışanları üzerindeki etkilerinin oldukça az hissedileceğini vurguluyor. Bir diğer deyişle, şirket yapılanması ile şirket içinde ve dışında yeni eğitim ve iş olanaklarının çalışanlarla birlikte gözden geçirileceğini dile getiriyor.

 

Kağıt Endüstrisi Sınıra Dayandı 
Avrupa magazin kağıdı pazarındaki dengesizlikleri yok etmek için UPM’nin üretim kapasitelerini azaltma planı yeterli olmayacak. Kapasite fazlası,  hali hazırda yüzde on oranında bulunuyor.
Ovaska endüstriye dair görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Sektörün tüm sorunlarını çözmek ilk amacımız değil. Öncelikli olarak elbette kendimiz için faydalı olabilecek unsurlara odaklıyız. Ayrıca arz ve talep dengesini düzenlemek için UPM tarafından önceden planlanan önlemlerin daha da artırılması gerekiyor.”
Ovaska’ya göre kağıt endüstrisi karşılaştığı önemli güçlükler ve yapısal sorunlar nedeniyle sınıra dayanmış durumda. Bu yapısal sorunlar ve güçlüklerden bazıları Ovaska tarafından şu şekilde sıralanıyor: “Avrupa’da talebin artmaması, elektronik medya kullanımının artması, maliyet eğilimleri ve kârlılık.”
Kağıt endüstrisi pazarı bu güçlükleri aynı anda yaşadığından, alınması gereken birçok önlem olduğunu vurgulayan Ovaska, “Bir süre için kârlılık üzerinde baskı oluşturacak yüksek maliyet ortamında çalışmamız gerekebilir” dedi.
Elektronik medya üzerinden gelişen reklam sektörünün, ayak uydurulması gereken en zor alanlardan biri olduğunu belirten Ovaska, elektronik ve basılı medyadan birini tercih etmek yerine ikisini birlikte kullanmanın önemine inandığını şu sözlerle dile getirdi: “Elektronik ve basılı medyanın her birinin ayrı güçleri var. İnanıyorum ki gelecekte her ikisi de daha yenilikçi yollarla reklam kampanyalarında birlikte kullanılacak.”
Her iki medya aracını da kullandığını belirten Ovaska, iPad’i piyasaya çıkar çıkmaz aldığını ve cihazın nasıl çalıştığını ve tüketicilere neler vadettiğini anlamak amacıyla incelediğini dile getiriyor. UPM Kağıt İş Grubu Başkanı, iPad’i internette dolaşmak ve bilgiye ulaşmak için kullandığını belirtiyor. “Dergileri her zaman kağıt formatında okuyorum. Hala iPad’in insanların bütün bu alışkanlıklarını değiştirebileceği inancında değilim” diyerek iPad ile ilgili deneyimlerini açıklıyor.
Ovaska önümüzdeki birkaç yıl için kağıt endüstrisi hakkında pek iyimser olmayan tahminler yürütürken, doğru alınan kararların şirketi ileriye götüreceği düşüncesini savunuyor: “UPM, kağıt endüstrisinde en güçlü şirket olmak istiyor. Bunu kesin olarak hedefledik ve iş süreçlerimiz de bu amaç doğrultusunda geliştirilecek .”
Ovaska’ya göre, kağıt ve basılı ürünlere inanan bir kurum olarak UPM, müşterileri için gelecekte daha güçlü bir ortak olacak:  “UPM sağlam bir oyuncu ve birçok kağıt şirketinin varlığının risk altında olduğu günümüzde, bunların üstesinden gelebilecek güce  sahip.”

 

Kağıt,  “Biofore” Bir Üründür
UPM’de Kağıt İş Grubu önemli bir rol oynuyor. Şirketin yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 80’lik kısmı kağıt bölümünden sağlanıyor. Myllykoski şirketinin 900 milyon avroluk alımından da anlaşılacağı üzere, UPM tamamen kağıt endüstrisine odaklanmış bir kurum.
Dahası, kağıt da yenilenebilir hammaddelerden üretilerek tamamen geridönüştürebilir özelliğe sahip bir malzeme olarak “Biofore” bir ürün. Ve bu malzeme UPM’nin Biofore vizyonunu mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Ovaska’nın görüşüne göre Kağıt İş Grubu, selüloz ve ahşap ürünleriyle birlikte şirketin yeni ürün temelini oluşturacak.
“Kağıt ve diğer geleneksel ürünlerimizin, yakın gelecekteki nakit akışlarında da önemli payları olacaktır. Bu ürünlerin gelecekteki başarıları, UPM’nin yüksek yatırım gerektiren yeni iş alanlarına ne kadar çabuk bir şekilde yayılacağına bağlı olacak.

 

Fotoğraf yazıları:
Kağıt İş Grubu Başkanı Jyrki Ovaska: “UPM, kağıt sektöründe en güçlü  şirket olmayı hedefliyor. Bunu kesin olarak hedefledik ve iş süreçlerimiz bu amaç doğrultusunda geliştirilecek” dedi.
Myllykoski satın alma işleminin ardından UPM, kağıt müşterileri için kağıda ve basılı malzemelerin gücüne inanan çok daha güvenilir bir ortak oldu.
Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Thomas Ehrnrooth ve Kağıt İş Grubu Başkanı Jyrki Ovaska, basılı ve elektronik medyanın birbirlerini tamamlayan iki güç oldukları konusunda hemfikirler. Ayrıca, her iki yönetici de basılı ve elektronik araçların reklam ve medya dünyasında kendilerine ait ayrı rolleri olduğunu savunuyor.

 

Müşterilerle Daha Derin Bir İşbirliği
Bu röportaj yapıldığı sırada, Kağıt İş Grubu’nun Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Thomas Ehrnrooth görevinin henüz birinci ayını doldurmuştu. Fakat Ehrnrooth alanında yeni değil; son beş yıl haricinde 1979 yılından bu yana Finnpap ve Myllykoski’de çalıştı. Son beş yıl içerisinde ise nihai tüketici pazarı alanında görev yaptı. Ehrnrooth’un görüşüne göre bu beş yıllık süre içerisinde medya endüstrisinde geçtiğimiz yirmi yıldan çok daha fazla gelişme oldu.
Nihai tüketici pazarında, yapılan iş her ne olursa olsun her şeyin bireyle başladığını belirtiyor Ehrnrooth: “Pazar anlayışımızı derinleştirmeli ve şu anda müşteriye bir dergi yerine iPad aldıran itici gücün ne olduğunu bulmalıyız. Basılı medyanın geleceğini kapsamlı bir şekilde tartışarak yeni fikirler bulacağımızı umuyorum. Eğer yayıncılar bunu başarabilirse, biz de başarmış olacağız çünkü onlarla aynı gemideyiz.”