Anasayfa » CtP » Yeşil ve Sürdürülebilir Ürünler ve Dereli Graphic

Yeşil ve Sürdürülebilir Ürünler ve Dereli Graphic

Mert Yarar: “Şu anda mümessili olduğumuz ürünler Avrupa ve Amerika’da üretim gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple sahip oldukları çevre politikaları ile yeşil ürün veya sürdürülebilirlik konusunda şu anda dünya lideri firmalardır.”

matbaa&teknik: Yeşil Baskı ya da sürdürülebilir baskı deyince ne anlamalıyız?

Mert Yarar: Yeşil baskı, dünya üzerinde gerçekleşen nüfus artışı ve kontrol edilemeyen çevre kirliliği gibi dinamiklerin sonucu olarak matbaa endüstrisinde kullanılan makinelerin ve tüketim malzemelerinin çevreye duyarlılığını açıklayan bir terimdir.

Kullanılan matbaa malzemelerinin ve makinelerinin, çevreye olan zararlarının ortadan kaldırılması ve gelecek nesiller için daha bilinçli üretim gerçekleştirilebilmesini hedef alır.

matbaa&teknik: Niçin Yeşil baskı? Yeşil olmayan baskı ya da ürünler dünyamızı ve çalışanların ve belki de kullanıcıların hayatını hangi konularda tehdit ediyor?

Mert Yarar: Ülkemizde ve dünyada üretimi gerçekleştirilen kimyasal ürünlerin, geri dönüştürülebilir olmaması, atık olarak kullanıldıklarında çevreye zarar vermeleri ve insan sağlığı için cilt teması, ağız teması ve soluma yoluyla vücuda zarar vermesi, yıllardan beri yaşanan en büyük problemlerdendir. Üretimde çalışan kişilerin doğrudan kimyasallara temas etmemeleri, kokulu ortamlarda bulunmamaları ve hiçbir kimyevi maddeyi ağız yoluyla almamaları gerekir. Avrupa ve Amerika’da çalışan operatörler için devlet desteğiyle birlikte özel sağlık şartları ve kuralları yer almakta olup, eldiven kullanımı, gözlük ve maske kullanımı gibi korunma yollarıyla doğrudan temas engellenmektedir. Ülkemizde üretim gerçekleştiren çoğu yabancı ve kurumsal firmada insan sağlığına özen gösterilmekte ve kullanılan kimyevi malzemelerin atık kontrolleri gerçekleştirilerek çevre bilinci sağlanmaktadır.

matbaa&teknik: Bir baskılı ürünün yeşil ürün olarak adlandırılabilmesi için hangi elemanlar bir araya gelmelidir?

Mert Yarar: Baskı aşamasında kullanılan mürekkep, lak kimyasalı, hazne suyu, alkol ve temizleme kimyasalları, baskı öncesi aşamasında kullanılan CTF teknolojisindeki film, developer, fixer kimyasalları ve su, CTP teknolojisindeki ofset kalıbı, developer kimyasalı ve su gibi malzeme ve kimyasallar ayrıca klişe üretimindeki fotopolimer klişe, magnezyum klişe, solvent ve temizlik solüsyonları şu anda çevre için riskli ürünlerdir. Bu ürünlerin yerlerine çevreye zararı olmayan veya daha az olan ürünler tercih ediliyor.

Yeşil ürünler içinde belirli standartlar bulunmaktadır. Örneğin alınan ürünlerin çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001, REACH, ISEGA, EICC sertifikalarının bulunması bu ürünlerin belirli standartlar altında üretildiğinin ve çevreye olan zararları konusunda belirli önlemlerin alındığının göstergesidir. Ürünlerin MSDS (Material Safety Data Sheet) Ürün güvenlik bilgi raporlarına bakılarak çevre ve insan sağlığı için ne kadar zararlı oldukları görülebilir.

matbaa&teknik: Şirketinizin yeşil baskı ve sürdürülebilirlik politikası nedir?

Mert Yarar: Dereli Graphic olarak mümessili olduğumuz KODAK, EFI, KBA, FLINT GROUP, EPPLE, DAY, RECYL, 3M, RENZMANN, KAMA, PRAXAIR, TECHKON, PERFECTA ve PROLAC ürünlerinin satışını gerçekleştirmekteyiz.

KODAK çevre politikası konusunda üretimini gerçekleştirmiş olduğu termal ofset kalıplarından, az kimyasal tüketimi olan Kodak Trillian SP ürününü, az kimyasal tüketimi olan Kodak Electra XD ürününü ve kimyasalsız, işlemsiz Kodak Sonora XP ürününü sektöre sunmaktadır. Ayrıca KODAK Nexpress dijital ofset baskı makinesinde kullanılan parçaların ve tüketim malzemelerinin (Boya, silindir vs.) tamamı çevre için %100 geri dönüştürülebilir, insan sağlığı için %100 zararsızdır. KODAK, ISO 14001 çevre yönetim sistemi uygulamakta ve EICC üyeliği ile endüstriyel elektronik üretiminin çevreye olan zararsızlığını göstermektedir.

EPPLE boyaları, yenilenebilir yağsız mineral mürekkepleri (Eco inks), karbondioksit salınımı ve karbon ayak izinin %76 azaltılması ile üretim gerçekleştirmektedir. LEW ve DIN sertifikaları bulunmaktadır.

PROLAC firması, dispersiyon lak, UV lak ürünleri ve ISEGA sertifikası ile üretiminin çevreye olan desteğini göstermektedir.

FLINT GROUP, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak REACH regülasyonları ile Avrupa’da üretimlerini gerçekleştirmekte olup CLP, SVHC gibi kontrol ve çevre yönetim sistemlerini uygulamaktadırlar.

Ayrıca diğer mümessili olduğumuz ürünler Avrupa’da ve Amerika’da üretim gerçekleştirdikleri için belirli standartlar ve çevre destek programları ile her geçen gün yeşil üretime desteklerini daha da arttırmaktadırlar.

matbaa&teknik: Pazara sunduğunuz ürünlerin hangileri ve toplamda ne kadarı yeşil ya da sürdürülebilir ürünlerdir?

Mert Yarar: Şu anda mümessili olduğumuz ürünler Avrupa ve Amerika’da üretim gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple sahip oldukları çevre politikaları ile yeşil ürün veya sürdürülebilirlik konusunda şu anda dünya lideri firmalardır.

matbaa&teknik: Yeşil baskı, sürdürebilir ürünler pahalı mıdır? Yeşil ya da sürdürebilir olmayan ürünlerin insan sağlığı ve dünyamıza yaptığı olumsuz etkilerle kıyaslamanızı rica ederim.

Mert Yarar: Çevre standardizasyonunun sağlanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Maalesef hala birçok firma bu konuya dikkat etmemektedir. Özellikle uzak doğu bu konuda Avrupa’nın ve Amerika’nın çok gerisindedir. Karbon ayak izinin takip edilmesi zorunluluğunun her geçen gün artması, karbondioksit salınımının kontrol edilmesini sağlamaktadır. Sulara kimyasal atıkların karışması, petrol türevi kimyasalların kanserojen etkileri, havadaki karbondioksit miktarının artması gibi kirlilik özellikleri dünyamız ve yeni nesiller için çok zararlıdır. Çevre politikalarına uymayan firmalarda artık bu regülasyonları ve sistemleri bünyelerine alıp uygulayarak, üretimlerini ve tüketimlerini bu kurallara göre yapmak zorundadırlar.